פעלים בספרדית – דקדוק בספרדית

נכתב ע”י נדיה רייטר, מורה ללימוד ספרדית באינטרנט בלינגולרן

הדקדוק הספרדי הוא לא מסובך במיוחד, אבל חשוב להכיר אותו אם אתם רוצים ללמוד לדבר, לכתוב ולקרוא ספרדית. מאמר זה יעסוק בנטיות הפעלים, שמות העצם והתארים בספרדית.

נתחיל מפעלים בספרדית:

פעלים בספרדית מתחלקים ל-3 סוגים בסיסיים –

פעלים שבצורת המקור שלהם מסתיימים ב- ar (לדוגמה, viajar, לנסוע)‎

פעלים שבצורת המקור שלהם מסתיימים ב- er (לדוגמה, comer, לאכול)

פעלים שבצורת המקור שלהם מסתייים ב- ir (לדוגמה, sentir, להרגיש)

תוכניות ללימוד שפות בלינגולרן

אלה הזמנים הבסיסיים הקיימים בספרדית:

הווה

עבר לא מושלם (pasado indefinido) – מציין פעולה שהתרחשה והסתיימה בעבר

עבר לא מוגדר – מציין פעולה שהתרחשה בעבר, ולא ידוע מתי נסתיימה או מתי התחילה

עתיד

תנאי – תנאי הווה היפותטי.

ואלה הן ההטיות הבסיסיות של הפעלים בספרדית:

הפועלviajar :

  

הווה

עתיד

עבר לא מושלם

עבר לא מוגדר

תנאי

Yo

גוף ראשון יחיד

Viajo

Viajare

Viajaba

Viaja

Viajaria

Tu/vos

גוף שני יחיד

Viajas

Viajaras

Viajabas

Viajaste

Viajarias

El/ella

גוף שלישי יחיד

Viaja

Viajara

Viajava

Viajo

viajaria

Nosotros

גוף ראשון רבים

Viajamos

Viajaran

Viajabams

Viajamos

Viajariamos

Ustedes

גוף שני רבים

Viajan

Viajaran

Viajaban

Viajaron

Viajarian

Ellos/ellas

גוף שלישי רבים

Viajan

viajaran

Viajaban

viajaron

viajarian

הפועל comer:

  

הווה

עתיד

עבר לא מושלם

עבר לא מוגדר

תנאי

Yo

גוף ראשון יחיד

Como

comere

Comia

comi

Comeria

Tu/vos

גוף שני יחיד

Comes

Comeras

Comias

Comiste

Comerias

El/ella

גוף שלישי יחיד

Come

Comera

Comia

Comio

Comeria

Nosotros

גוף ראשון רבים

Comemos

Comeremos

comiamos

Comimos

Comeriamos

Ustedes

גוף שני רבים

Comen

Comeran

Comian

Comieron

Comerian

Ellos/ellas

גוף שלישי רבים

Comen

Comeran

comian

comieron

comerian

הפועל sentir:

  

הווה

עתיד

עבר לא מושלם

עבר לא מוגדר

תנאי

Yo

גוף ראשון יחיד

Siento

Sentire

Sentia

Senti

Sintiera

Tu/vos

גוף שני יחיד

Sentis

Sentiras

sentias

Sentiste

Sintieras

El/ella

גוף שלישי יחיד

Siente

Sentira

Sentia

Sentio

Sintiera

Nosotros

גוף ראשון רבים

Sentimos

sentiramos

Sentiamos

Sentimos

Sentiamos

Ustedes

גוף שני רבים

Sienten

Sentiran

Sentian

Sentieron

Sientan

Ellos/ellas

גוף שלישי רבים

Sienten

sentiran

sentian

sintieron

sientan

יש צורות נוספות של פעלים בספרדית, ונרחיב עליהן כאן:

צורת הבינוני בספרדית– צורה שמשמשת גם לשמות תואר המבוססים על פעלים, וגם לבנייה של פעלים מתקדמים יותר. 

צורת הבינוני בדקדוק בספרדית מתחלקת לשניים:

בינוני הווה – משמש לעיתים את הזמנים המתמשכים (שנרחיב עליהם בהמשך), אצלם הוא נבנה בעזרת פועל העזר ESTAR (להיות, להימצא). הבינוני עצמו משמש כסוג של שם תואר בספרדית

בינוני עבר – משמש לעיתים את הזמן הסביל (שנרחיב עליו בהמשך), בו הוא מופיע יחד עם פועל העזר ser (להיות, to be). כשלעצמו הוא סוג של שם תואר בספרדית שנגזר מהפועל.

בניית בינוני הווה בספרדית:

–  עבור פעלים המסתיימים ב- ar בצורת המקור, הסיומת מחלפת ב- ando (לדוגמה, viajando).

–  עבור פעלים המסתיימים ב- er בצורת המקור, הסיומת מחלפת ב- iendo (לדוגמה, comiendo).

–  עבור פעלים המסתיימים ב- ir בצורת המקור, הסיומת מחלפת ב- iendo (לדוגמה, sintiendo).

בניית בינוני עבר:

– עבור פעלים המסתיימים ב- ar בצורת המקור, הסיומת מחלפת ב- ado (לדוגמה, amado, אהוב).

– עבור פעלים המסתיימים ב- er בצורת המקור, הסיומת מחלפת ב- ido (לדוגמה, comido).

– עבור פעלים המסתיימים ב- ir בצורת המקור, הסיומת מחלפת ב- ido (לדוגמה, sentido).

הזמנים המתמשכים בספרדית:

פועל בספרדית בעל מימד מתמשך, הנבנה בעזרת פועל העזר estar (להימצא). לבנייה נכונה של הפועל המתמשך, יש להוסיף את הפועל estar בהטייה הנכונה יחד עם הפועל בבינוני הווה. לדוגמה: estoy viajando – I am travelling. 

לעזרתכם, הנה ההטיות של הפועל estar:

  

הווה

עתיד

עבר לא מושלם

עבר לא מוגדר

תנאי

Yo

גוף ראשון יחיד

Estoy

Estare

Estaba

Estuve

Estaria

Tu/vos

גוף שני יחיד

Estas

Estaras

Estabas

Estuviste

Estarias

El/ella

גוף שלישי יחיד

Esta

Estara

Estaba

Estuvo

Estaria

Nosotros

גוף ראשון רבים

Estamos

Estaremos

Estabamos

Estuvimos

Estariamos

Ustedes

גוף שני רבים

Estan

Estaran

Estaban

Estuvieron

estarian

Ellos/ellas

גוף שלישי רבים

estan

estaran

estaban

estuvieron

estarian

הפועל הסביל בספרדית:

כדי לבנות פועל סביל בספרדית, יש להשתמש בנטיות הפועל ser (להיות), וצורת הבינוני עבר – לדוגמה,ser amado, להיות אהוב. לעיתים משמיטים את הפועל SER מתוך המשפט.

לעזרתכם, הנה ההטיות של הפועל ser:

  

הווה

עתיד

עבר לא מושלם

עבר לא מוגדר

תנאי

Yo

גוף ראשון יחיד

Soy

Sere

Era

Fui

Seria

Tu/vos

גוף שני יחיד

Sos

Seran

Eras

Fuieste

Serias

El/ella

גוף שלישי יחיד

Es

Seran

Era

Fue

seria

Nosotros

גוף ראשון רבים

Somos

Seramos

Eramos

Fuimos

Seriamos

Ustedes

גוף שני רבים

Son

Seran

Eran

fueron

Serian

Ellos/ellas

גוף שלישי רבים

son

seran

eran

fueron

Serian

ועכשיו, סיימנו את נושא הפעלים בספרדית, ונשאר לנו לראות מה קורה עם התארים ושמות העצם בספרדית:

נטיות תארים בספרדית:

בספרדית, בדומה לעברית, התארים מתאימים לשמות העצם במגדר ובכמות. הם יופיעו לאחר שם העצם אותו הם מתארים. יוצאי דופן הם התארים הלא מיודעים (לדוגמה הרבה = mucho, כמה = algunos), שיופיעו לפני שם העצם, עדיין באותו מגדר וכמות.

נחלק את בניית התארים בספרדית לשניים – מגדר וכמות.

כמות = יחיד ורבים:

– תואר אשר מסתיים ביחיד בתנועה, מוסיפים לו S (לדוגמה: lindo = יפה, lindos = יפים).

– תואר אשר מסתיים ביחיד בעיצור, מוסיפים לו es

– תואר שמסתיים ביחיד באות Z, מחליפים את ה- Z ב- ces.

מגדר התארים בספרדית = זכר/ נקבה:

– תארים שבזכר מתסיימים ב- E או ב- A, בנקבה צורתם זהה.

– תארים שבזכר מסתיימים בעיצור, בנקבה צורתם זהה.

– תארים שבזכר מסתיימים ב-O, בנקבה היא הופכת ל- A.

– תארים שבזכר מסתיימים ב- N או ב- R, בנקבה הן הופכות ל- A.

הטיות שמות העצם בספרדית:

שמות העצם בספרדית מקבלים מגדר, אך ברבים צורתם זהה ללא קשר למגדר.

צורת הרבים של שמות עצם בספרדית נבנית כך (בדומה לבניית הרבים של שמות התואר):

– שם עצם אשר מסתיים בתנועה, מוסיפים לו S.

– שם עצם אשר מסתיים בעיצור, מוסיפים לו es

– שם עצם אשר מסתיים באות Z, מחליפים את ה- Z ב- ces.

יידוע שמות עצם בספרדית:

ניתן ליידע את שמות העצם בשני אופנים: יידוע מסויים, כלומר, שם עצם ספציפי הידוע לנו, ויידוע בלתי מסויים, כלומר, איזשהו שם עצם. לעזרתכם, להלן ההטיות של היידועים:

 

יידוע בלתי מסויים

יידוע מסויים

זכר יחיד

Un

El

זכר רבים

Unos

Los

נקבה יחיד

Una

La

נקבה רבים

unas

las

מקווים שמאמר זה עזר לכם להבין יותר את השפה הספרדית! אם אתם רוצים ללמוד עוד ולהשתפר, פנו אלינו, ותראו כמה כיף ונחמד זה ללמוד ספרדית!

רוצים להעשיר את הידע שלכם על השפה הספרדית? קראו גם:

לימודי ספרדית 6טיול לדרום אמריקה – שווה לדעת ספרדית?–  האם אתם לפני טיול לדרום אמריקה? הכתבה הזו היא בשבילכם.

לימודי ספרדית 4שיחון ספרדית–  האם אתם לקראת נסיעה לספרד או דרום אמריקה? הנה אוצר מילים שישדרג לכם את החופשה.

לימודי ספרדית 3ספרדית למתחילים  – פרטים נוספים על קורסי הספרדית למתחילים בלינגולרן.

 


לינגולרן הנו אתר לימוד ספרדית באינטרנט, המאפשר לכם לעשות קורס ספרדית למתחילים, או לשפר את מיומנויות הספרדית שלכם וללמוד ספרדית עם מורים מנוסים וחומרי לימוד מעולים, בכיתה וירטואלית מתקדמת.

תוכניות ללימוד שפות בלינגולרן*שדות חובה

צרו קשר עם Lingolearn