צורת הריבוי בגרמנית

מאת אתי דסקל, מורה לגרמנית בלינגולרן

אחד הקשיים המיוחסים לדקדוק הגרמני הוא הפיכת שם העצם ביחיד לצורת הרבים.
בעוד שבעברית בדרך-כלל נהוג להוסיף את הסיומת “ים” לשמות עצם בזכר ואת הסיומת “ות” לשמות עצם בנקבה (אומנם יש מספר יוצאי דופן, אך באופן גס זהו הכלל) ובעוד שבאנגלית נהוג להוסיף “s”,“es” או “ies”, הרי שבגרמנית אין כלל!
כן, זו אינה בדיחה. בגרמנית יש 12 אפשרויות להפיכת יחיד לרבים כאשר ההחלטה קשורה לצורת שם העצם ביחיד ולמין שלו.

צורת הריבוי בגרמנית

תוספת “n” לשם העצם

קטגוריה זו כוללת בעיקר מילים בנקבה אבל גם מיעוט של מילים בזכר ובסתמי:

 בית ספר – בתי ספר                                                   die Schule – die Schulen

תפוח אדמה – תפוחי אדמה                                     die Kartoffel – die Kartoffeln

שם – שמות                                                                  der Name – die Namen

עין-עיניים                                                               das Auge – die Augen    

הערות:
• כאשר מדובר בשמות עצם בזכר, המילים הנופלות לקטגוריה מסתיימות ב: e. 
• מילים בנקבה שצורת היחיד שלהן מסתיימת ב-el, יסתיימו ברבים ב-n

תוספת “en” לשם העצם

קטגוריה זו כוללת בעיקר מילים בנקבה אבל גם מיעוט של מילים בזכר וסתמי:

דלת – דלתות                                                                       die Tür – die Türen

חולצת כפתורים (גבר) – חולצות                                      das Hemd – die Hemden

חייל – חיילים                                                                        der Soldat – die Soldaten          

הערות:
• כל המילים בנקבה המסתיימות ב-ung, keit, heit, schaft, ei, tion, מקבלות סיומת en ברבים
• כל המילים בזכר המסתיימות ב- ent, and, ant, ist, or, at, מקבלות סיומת en ברבים. יש גם מילה יוצאת דופן שהיא Mensch 
• יש רק ארבע מילים בסתמי המקבלות סיומת en ברבים: Bett, Hemd, Herz, Ohr

תוספת “nen” לשם העצם

קטגוריה זו כוללת מילים בנקבה שמסתיימות ב- n ושהן למעשה המקבילה הנקבית לאותה מילה בזכר:

מורה – מורות                                  die Lehrerin – die Lehrerinnen                                    

סטודנטית – סטודנטיות                                             die Studentin – die Studentinnen

חברה – חברות                                                           die Freundin – die Freundinnen

הערה:
• המילים הנ”ל נגזרות ממילים בזכר: Freund, Lehrer, Student

צורת הריבוי בגרמנית

תוספת “s” לשם העצם

קטגוריה זו כוללת מילים שרובן בסתמי ומתייחסות בעיקר למילים שאולות (כלומר, שמקורן אינו מגרמנית אלא מאנגלית, צרפתית וכו’):

מכשיר רדיו – מכשירי רדיו                                                       das Radio – die Radios          

מכונית – מכוניות                                                                               das Auto – die Autos

אי מייל- אי מיילים                                                                             die e-mail – die e-mails                                                                         

פארק – פארקים                                                                                                                                                     der Park – die Parks                                                                             

הערות:
• למעשה, כל מילה שמקורה אינו בגרמנית הייתה אמורה להיות על-פי הגדרה מילה סתמית אבל יש מילים שבאופן לא רשמי המיוחס לקשר שבין שפה לתרבות בת זמננו הוחלט לגביהן שיהיו דווקא בנקבה או בזכר
• נכנסות לקטגוריה זו גם מילים שאינן שאולות, אך יש להן קיצור בגרמנית (למשל, מילה רשמית: Großvater ולא רשמית Opa ולכן ברבים: Opas 
• יש מילים בקטגוריה הן כאלה שבצורת היחיד שלהן מסתיימות ב-a, i, o, u, y

תוספת “se” לשם העצם

קטגוריה זו כוללת בעיקר מילים בסתמי אבל גם מיעוט של מילים בנקבה:

וידוי – וידויים                   das Geständnis – die Geständnisse

חוויה – חוויות                               das Erlebnis – die Erlebnisse

 ידיעה (שפה) – ידיעות                        die Kenntnis – die Kenntnisse

הערה:
• המילים בקטגוריה זו מסתיימות בצורת היחיד שלהן ב- nis

תוספת “e” לשם העצם

קטגוריה זו כוללת רק מילים בזכר וסתמי:
der Schuh – die Schuhe                    נעל- נעליים
der Sitz – die Sitze                          מושב – מושבים 
das Pr0blem – die Probleme             בעיה – בעיות 
הערה:
• מילים בזכר, המסתיימות ב: eur, ich, ier, ig, ling, or נופלות בקטגוריה זו. לדוגמה, Lehrling (מתלמד)

תוספת של “e” ובנוסף Umlaut

קטגוריה זו כוללת מילים בזכר ונקבה:
עיר – ערים                    die Stadt – die Städte
יד – ידיים                     die Hand – die Hände
פרי – פירות                  die Frucht – die Früchte
בן – בנים                     der Sohn – die Söhne 
הערות:
• המילים בקטגוריה זו הן מילים בעלות הברה אחת
• בקטגוריה זו הופכת תנועה לאומלאוט רק אם זה ניתן (כלומר, אם היא כוללת את אחת התנועות הבאות: a, o, u)

תוספת של “er” לשם העצם

קטגוריה זו כוללת בעיקר מילים בסתמי:
לוח – לוחות                 das Brett – die Bretter           
ילד – ילדים                  das Kind – die Kinder
רוח – רוחות                  der Geist – die Geister 
הערה:
• בקטגוריה זו אין מילים בנקבה אולם יש גם מילים בזכר אך הן מעטות.

תוספת של “er”ובנוסף תנועה הופכת ל- Umlaut

קטגוריה זו כוללת רק מילים בזכר וסתמי:
der Mann – die Männer               גבר – גברים
der Wald – die Wälder                יער – יערות
Das Buch – die Bücher               ספר – ספרים
הערות:
• המילים בן מילים שבצורת היחיד שלהן לרב בעלות הברה אחת
• אין אף פעם מילים בנקבה שמסתיימות ב- er!

אין תוספת אבל תנועה הופכת ל- Umlaut

קטגוריה זו כוללת בעיקר מילים בזכר: 
der Boden – die Böden          רצפה – רצפות 
der Apfel – die Äpfel              תפוח – תפוחים 
der Vater – die Väter             אב – אבות 
die Tochter – die Töchter       בת – בנות
הערה:
• המילים היחידות בנקבה הנכללות בקטגוריה זו הן Mutter ו- Tochter

אין תוספת לשם העצם

קטגוריה זו כוללת מילים בזכר וסתמי:

חלון – חלונות              das Fenster – die Fenster 
כף – כפות                  der Löffel – die Löffel
ילדה – ילדות              das Mädchen – die Mädchen
עוגה – עוגות               der Kuchen – die Kuchen 
הערות:
• הקטגוריה מתייחסת למילים בזכר וסתמי שצורת היחיד שלהם מסתיימת ב- er, en, el, כאשר לא קיימת תנועה שהופכת לאומלאוט או שזו כבר קיימת במילה ביחיד
• מילים בסתמי שצורת היחיד שלהן מסתיימת ב- chen, lein ומרמזת על הקטנה
• יוצא הדופן היחיד הוא המילה בזכר: Muskel (שריר) שצורת הרבים שלה היא Muskeln

לינגולרן הוא בית ספר אינטרנטי לשפות המדגיש את חשיבות הבנת הדקדוק כחלק אינטגרלי מלימוד השפה, מתוך הכרה בכך שהוא הדבק המחבר בין המילים ליצירת משפט קוהרנטי ובעל משמעות.

לקריאה נוספת

קביעת מין שם העצם בגרמנית

הדקדוק הגרמני – קשיים וטיפים ללמידתו

שיטות לימוד גרמנית

צורת הריבוי בגרמנית


    *שדות חובה
    צרו קשר עם Lingolearn