מילות יחס בגרמנית

מאת אתי דסקל, מורה לגרמנית בלינגולרן

כאשר משתמשים במושג מילות יחס, מדברים על מיליות (מילה שאינה שם עצם, שם תואר, פועל או תואר הפועל) שתפקידן לציין את היחס בין שני רכיבים במשפט, ובעיקר בין הפועל למשלים שלו. בגרמנית נקראות מילות יחס Verhältniswörter. מילים כאלה הן לדוגמה: על, אל (או לְ), אצל, לפני, אחרי, מאחורי, מעל, בין, ליד, עם, מִ, בלי, בְּ… בגרמנית קיימות מילות יחס רבות יותר מאשר בעברית מכיוון שישנן מילות יחס שונות אשר בעברית מקבלות את אותו הפירוש.

מילות יחס בגרמנית

בהמשך לנושא הקודם עליו דיברנו והוא ארבע היחסות, הרי שמילות היחס בגרמנית מושפעות ומשפיעות אף הן על היחסה בהתאם למין שם העצם הבא אחריהן. 
בתחילה נסקור את מילות היחס העיקריות בגרמנית (רשימה לא ממצה):

מִ

von

חוץ מ

außer

בְּ

in

בגלל

wegen

מחוץ ל

außerhalb

בתוך

innerhalb

במשך

während

אצל/ליד

bei

עם

mit

לְ

zu

למרות

trotz

בעזרת

mithilfe

בין

zwischen

על/מעל

über

ליד

neben

בלי

ohne

סביב

um

בלי

ohne

מאז

seit

מתחת

unter

לְ/אחרי

nach

מצד

seitens

לְ

an

על

auf

בשל

aufgrund

מִ

aus

מאחורי

hinter

מול/כלפי

gegenüber

נגד

gegen

לקראת

entgegen

בשביל

für          

דרך/על-ידי

durch

עד

bis

ניתן לחלק את מילות היחס לארבע קבוצות:
• מילות יחס המשויכות ליחסת המושא הישיר
• מילות יחס המשויכות ליחסת המושא העקיף
• מילות יחס המשויכות ליחסת השייכות
• מילות יחס שיכולות להשתייך ליחסת המושא העקיף או ליחסת המושא הישיר. ההחלטה לאיזו יחסה מילת היחס משויכת תלויה בפועל.

בהמשך המאמר נציג מילות יחס נבחרות ודוגמאות.

הקבוצה ה-I: מילות יחס המשויכות ליחסת המושא הישיר

        bis

Wir fahren bis nächsten Donnerstag (m)

אנו נוסעים עד הכביש המהיר

         durch

er läuft durch den Wald (m)

הוא רץ דרך היער

         für

Dieser Brief ist für den Arzt (m)

המכתב הזה בשביל הרופא

         um

Der Laden ist um die Ecke(w)

החנות סביב הפינה

         gegen

Sie ist nicht gegen dieses Mädchen (n)

היא לא נגד הילדה הזו

הקבוצה ה-II: מילות יחס המשויכות ליחסת המושא העקיף 

aus

Wir nehmen etwas aus der Tasche

אנחנו מוציאים משהו מהתיק

gegenüber

Ihr steht gegenüber dem Hotel (n)

אתם עומדים מול המלון

seit

Seit dem Unfall (m) verhält er sich komisch

מאז התאונה הוא מתנהג מוזר

mit

Stefanie geht mit den Freunde(pl)

סטפאני הולכת עם החברים

zu

Heute fahren wir zu dem (zum) Strand

היום ניסע לחוף

הקבוצה ה-III: מילות יחס המשויכות ליחסת השייכות

aufgrund

Aufgrund des Wetters kommen wir nicht

לא נבוא בשל מזג האוויר

außerhalb

Die Bude befindet sich außerhalb der Schule (w)

הקיוסק נמצא מחוץ לבית-הספר

seitens

Das ist sehr nett seitens des Kunden

זה מאד נחמד מצד הלקוח

trotz

Trotz der Einladung (w) kommen sie wahrscheinlich nicht

למרות ההזמנה הם כנראה לא יגיעו

während

Du machst viele Projekte während des Praktikums (n)

אתה עושה הרבה פרויקטים במשך הפרקטיקום

הקבוצה ה-IV: מילות יחס המשויכות ליחסת המושא הישיר או ליחסת המושא העקיף

כיצד ניתן לדעת מתי להשתמש במושא הישיר ומתי בעקיף?
התשובה לכך פשוטה:
כאשר מדובר במשפט על שינוי מיקום הרי שצריך להשתמש במושא הישיר. לרב במשפטים מעין אלו יהיה כלול פועל המצביע על תנועה:
gehen (ללכת) , reisen (לטייל), fahren (לנסוע) , kommen (לבוא) , laufen (לרוץ) , übertragen (להעביר), stecken (להכניס), stellen (להעמיד), legen (להניח), setzen (להושיב) etc.

כאשר לא מדובר במשפט על שינוי מקום אלא מילת היחס מציינת את מיקום שם העצם הרי שצריך להשתמש במושא העקיף.

ניתן לסכם את הסוגיה בשתי שאלות:
— 1. לאן? מצביעה על שינוי מיקום ולכן על המושא הישיר

שאלה: לאן הוא הולך?
תשובה: הוא הולך לים
*שימו לב! ישנם מקרים בהם השאלה עלולה להישמע מוזר לדוברי עברית, אך היא הגיונית לגמרי עבור דוברי גרמנית. לדוגמה:” אני כותב על הלוח” שאלה: לאן אתה כותב?

2. —איפה? מצביעה על מיקום שם העצם ולכן על המושא העקיף

שאלה: איפה נמצא הספר?
תשובה: הספר נמצא על השולחן
להלן מספר דוגמאות למילות יחס שיכולות לבוא עם מושא עקיף או ישיר:

an

Er geht an den Strand (m)

הוא הולך לחוף הים

שאלה: לאן הוא הולך? ולכן מושא ישיר

Er ist an dem (am) Strand (m)

הוא נמצא בחוף הים

שאלה: איפה הוא נמצא? ולכן מושא עקיף 

vor

Wir stellen das Fahrrad vor die Tür

אנחנו מעמידים את האופניים לפני הדלת

שאלה: לאן אנחנו מעמידים את האופניים? ולכן מושא ישיר

Das Fahrrad steht vor der Tür (w)

האופניים עומדות לפני הדלת

שאלה: איפה עומדות האופניים? ולכן מושא עקיף

zwischen

Ihr legt das Buch zwischen die Regale (pl)

אתם מניחים את הספר בין המדפים

שאלה: לאן אתם מניחים את הספר? ולכן מושא ישיר

Das Buch liegt zwischen den Regalen

הספר מונח בין המדפים

שאלה: איפה מונח הספר? ולכן מושא עקיף

לינגולרן הוא בית ספר אינטרנטי לשפות המדגיש את חשיבות הבנת הדקדוק כחלק אינטגרלי מלימוד השפה מתוך הכרה בכך שהוא הדבק המחבר בין המילים ליצירת משפט קוהרנטי ובעל משמעות.

מאמרים נוספים

היחסות בשפה הגרמנית

הדקדוק הגרמני – קשיים וטיפים ללמידתו

גרמנית למתחילים

מילות יחס בגרמנית


    *שדות חובה
    צרו קשר עם Lingolearn