כינויי גוף בגרמנית

מאת אתי דסקל, מורה לגרמנית בלינגולרן

הכינויים הם ממלאי המקום של שם העצם וניתן להטות אותם, כלומר הם מתאימים עצמם במין ובמספר, ובגרמנית גם ביחסה, לשם העצם.
כינויים מתחלקים למספר רב של תתי סוגים:

  • — כינוי גוף (אני, אתה, הוא…)
  • — כינוי מיידע (תווית היידוע) – ה’ הידיעה
  • — כינוי לא מיידע (בגרמנית ein, eine)
  • — כינוי רומז (הזה, הזו ובגרמנית dieser, diese, dieses)
  •  כינוי שלילה (אף kein, keine)

כינויי גוף בגרמנית

תפקיד כינוי הגוף הוא להחליף שם עצם שהוזכר במשפט קודם לכן.
לדוגמה:
שמשון הולך לקולנוע. שמשון אוהב לראות סרטים
שמשון הולך לקולנוע. הוא אוהב לראות סרטים.
במקרה זה המילה “הוא” מחזירה אותנו ל”שמשון”. במקום לחזור על שמו של שמשון שוב, אנו יכולים להחליף את שמו בכינוי גוף.
כפי שצוין בהתחלה הכינויים בגרמנית מתאימים עצמם לשם העצם גם מבחינת היחסה.
למעשה, כאשר מדובר בכינויי גוף זה קורה גם בעברית
לדוגמה:
שמוליק קורא           הוא קורא           נושא
אני רואה את שמוליק אני רואה אותומושא ישיר 
המשך:
זה שייך לשמוליק         זה שייך לומושא עקיף
זה הפסנתר של שמוליק         זה הפסנתר שלושייכות 
עובדה מעניינת היא כי כאשר הניח אליעזר בן-יהודה את היסודות לעברית בת זמננו, הוא שאל את מבנה היחסות מגרמנית! (וכמובן שיש שפות נוספות כגון רוסית, פולנית, צ’כית, רומנית, לטינית ועוד)

הטבלה הבאה מסכמת את כינוי הגוף בגרמנית ביחסות השונות: 

Akkusativ

Dativ

Genitiv

Nominativ

אותי

mich

לי

mir

שלי

mein

אני

ich

אותך

dich

לך

dir

שלך

dein

אתה

du

אותו

ihn

לו

ihm

שלו

sein

הוא

er

אותה

sie

לה

ihr

שלה

ihr

היא

sie

את זה

es

לזה

ihm

של זה

sein

זה

es

אותנו

uns

לנו

uns

שלנו

unser

אנחנו

wir

אתכם

euch

לכם

euch

שלכם

euer

אתם

ihr

אותם

sie

להם

ihnen

שלהם

ihr

הם

sie

(הערה: מטעמי נוחות התרגום לעברית בגוף שני יחיד, גוף שני רבים וגוף שלישי רבים הוא בלשון זכר בלבד)

דוגמאות:

Stefan schreibt           Er schreibt

סטפן כותב —– הוא כותב

Stefan schreibt einen Brief            Er schreibt ihn

סטפן כותב מכתב —– הוא כותב אותו

Stefan schreibt der Freundin einen Brief 

Er schreibt ihn ihr 

סטפן כותב מכתב לחברה — הוא כותב לה אותו

בדומה לעברית, גם בגרמנית ישנם פעלים המצריכים מושא ישיר וכאלה המצריכים מושא עקיף (נושא זה מוזכר במאמרנו בנושא יחסות)

לדוגמא:

לעזור ל…                                             לקרוא את…

לשלם ל…                                             לראות את…

להזיק ל…               מושא עקיף           לתפוס את…           מושא ישיר

לענות ל…                                              לשכוח את…

לכתוב ל…                                             לשנות את…

בדרך-כלל תהיה התאמה בין פועל בעברית המצריך מושא ישיר לפועל בגרמנית המצריך מושא ישיר וכן התאמה בין פועל בעברית המצריך מושא עקיף לפועל בגרמנית המצריך מושא עקיף.
ישנם אבל מספר יוצאי דופן:
לדוגמה:
עברית: לבקש מ…        עברית: לשקר ל…         עברית: לייעץ ל…
גרמנית: לבקש את…     גרמנית: לשקר את…      גרמנית: לייעץ את…

דוגמאות (כינוי גוף עם מושא עקיף):

Er beantwortet ihr

הוא עונה לה

Wir schreiben ihm einen Brief

אנחנו כותבים לו מכתב

Sie zahlen uns

הם משלמים לנו

דוגמאות (כינוי גוף עם מושא ישיר):

Sie lesen sie

הם קוראים אותה

Wir brauchen dich

אנחנו צריכים אותך

Du vergisst mich

אתה שוכח אותי

דוגמאות (אין התאמה בין עברית לגרמנית):

Ich bitte dich morgen zu kommen

אני מבקש ממך לבוא מחר (בגרמנית: אני מבקש אותך לבוא מחר)

Ihr belügt ihn

אתם משקרים לו (בגרמנית: אתם משקרים אותו)

Er  berät sie

הוא מייעץ לה (בגרמנית: הוא מייעץ אותה)

לינגולרן הוא בית ספר אינטרנטי לשפות המדגיש את חשיבות הבנת הדקדוק כחלק אינטגרלי מלימוד השפה מתוך הכרה בכך שהוא הדבק המחבר בין המילים ליצירת משפט קוהרנטי ובעל משמעות.

מאמרים נוספים

מילות יחס בגרמנית

היחסות בשפה הגרמנית

סילבוס גרמנית למתחילים

כינויי גוף בגרמנית


    *שדות חובה
    צרו קשר עם Lingolearn