fbpx

קשיים בלימוד שפה חדשה

ישנם כל מיני סוגים של חרדות המגבילות אותנו מביצוע פעולות חשובות שעשויות לתמוך ולחזק אותנו בהווה ובעתיד, בין היתר גם חרדת לימוד שפה חדשה זרה. יש כאלו המסוגלים לעשות המון דברים ואף ללמוד תחומים רבים, אך כאשר הדברים מגיעים ללימוד שפה חדשה, הם נתקלים במחסום חרדה.

לעיתים אנשים מתארים זאת כמצב שבו המוח לא מתפקד כמו במצב רגיל; הוא “מתרוקן” והם מרגישים שהם אינם מסוגלים לבנות משפטים ולהשתמש במילים בשפה הנוספת. לפעמים הם משכנעים את עצמם שהם לא באמת זקוקים לידיעת השפה הזו וכי יוכלו בקלות להסתדר גם בלעדיה.

קשיים בלימוד שפה חדשה

תלמידים רבים טוענים למחסום פסיכולוגי ממנו הם סובלים, מחסום בלתי עביר כאשר הדברים נוגעים בלימוד שפה זרה; כאמור, הדבר אינו סותר את הצלחתם של אותם תלמידים בנושאים אחרים וישנם תחומים בהם המוטיבציה שלהם ללמוד היא מלאה ואף מעבר לכך.

אולם בכל זאת, נראה שקיים גורם מסוים המונע מהם ללמוד שפה חדשה. בז’רגון המקצועי תופעה זו מכונה “חרדת שפה”; מדובר בנגזרת של חשש ייחודי משיפוט שלילי של אחרים. ההשפעה עשויה להיות קלה כחמורה. לעיתים חרדה זו מתבססת על חרדה חברתית, כיוון שקיים הצורך לתקשר עם אחרים באמצעות השפה.

לא בכדי נאמר שאנחנו הם המבקרים הגדולים ביותר שלנו; במקרים לא מעטים, לומדי שפה זרה מציבים לעצמם מכשול, בעודם מאזינים לדוברי שפה מתמחים, משווים את הידע המועט יחסי שלהם ושופטים את עצמם בחומרה, שלא לצורך. לעיתים לומדי השפה, בשל כך, מוותרים מהר מידי, כי הם סבורים כי לא יצליחו בפרק זמן קצר להגיע לרמת דיבור סבירה.

נראה עוד, כי לימוד שפה חדשה בסביבה זרה נוגעת במגוון תופעות הקשורות בחרדת שפה, למשל – לימוד איטי של אוצר מילים, חוסר מוכנות לחלוק דעות, הזדקקות לזמן נוסף בשעת מבחן ועוד. אין להתפלא, אם כך, שלעיתים חש הלומד כי בוחנים אותו בקפדנות יתרה, מה שגורם לא להסס בטרם הוא מבטא מילה מפיו?

עושה רושם כי ישנו פיתרון, המצוי בלומדים עצמם, ובאופן בו הם מבקרים את עצמם. ביקורת היא רכיב חשוב לעיתים, אך ניתן לוותר עליו בעיתות של לימוד שפה חדשה. אתם בוודאי יודעים שגם חיבור משפט שלם בשפת אימנו היא פעולה הלוקחת זמן, לא כל שכן כאשר מדובר בשפה זרה. לכן – ניתן להיות עדינים יותר כלפי עצמנו ולתת זמן, שהרי מדובר בתהליך הדרגתי. ייתכן שהלומד לומד בתנאי תחרות בכיתת הלימוד או בלחץ סביבתי; אלו לא ייעלמו מעצמם ומשום כך, כדאי ללמוד להפגין בקיאות ושליטה יתרה בשפה. מורה פרטי יכול בהחלט לסייע בכך; הניתוק מהסביבה הכיתתית הלוחצת עשויה לשחרר מהלחץ על הלומד, מה שיאפשר לו להגיע לתוצאות טובות יותר, מקסום היכולות, שיפור ניכר בביטחון העצמי, וכך גם לשינוי ביכולות בסביבה הכיתתית.

קשיים בלימוד שפה חדשה


    *שדות חובה
    צרו קשר עם Lingolearn