fbpx

סילבוס קורס ספרדית

רמה A1 (רמת מתחילים 1)

 

מטרות הקורס

• להבין ולהשתמש בביטוים במצבים יומיומיים וכמו כן משפטים פשוטים שעונים על צרכים מידיים.

• להציג את עצמך ואחרים, לשאול ולענות על שאלות לגבי כתובת, חפצים אישים ואנשים שאתה מכיר.

• לתקשר ולשוחח עם דוברי ספרדית כל עוד הם משתפים פעולה ומדברים לאט וברור.

• להשתמש בספרדית כדי לבצע משימות פשוטות ושגרתיות הדורשות החלפת מידע פשוטה וישירה בנושאים מוכרים ורגילים.

תוכן פונקציונלי

תוכן דקדוקי

– להגיד שלום ולהתראות.

– להציג מישהו ולהגיב (להכיר אנשים).

– להתנצל.

– להודות.

– להבהיר לדובר כשאינו מובן.

– לשאול מישהו אם יכול לדבר לאט יותר

  או גבוה יותר.

– לבקש לחזור על הדברים.

– לאיית את השם או מילה ולבקש לאיית.

– לבקש האם ניתן לכתוב משפט לא מובן.

– לזהות אנשים, מקומות וחפצים.

– לתאר אנשים, מקומות וחפצים.

– להתייחס לפעולות שגרתיות בהווה.

– להתייחסלתוכיות ופרויקטים.

– להביע הסכמה ומחלוקת.

– לשאול אם אפשרי או לא לעשות משהו.

– לשאול אם אוהב או לא אוהב.

– להזמין ולהציע משהו.

– לקבל או לדחות הזמנות או הצעות.

– להתחיל ולסיים שיחה.

– משפטים בסיסיים (ברכות, פרידות)

– הבנת הוראות חשובות

– שאלות בסיסיות (מה, איך, מה, כל מילות השאילה)

– ביטויים יומיומיים, הזמנות, בקשות, וכו’

– אלף-בית. יסודות של הגייה ואינטונציה

– שם העצם.שם התואר.התאמה זכר ונקבה

– ימים בשבוע, חודשים ועונות השנה

– מספרים

– שמות גוף

– שימושים בסיסים של פועל SER (להיות)

– שימושים בסיסים של פועל ESTAR (להימצא)

– HAY ו- ESTAR

– כינוי שייכות

– תוארי פועל

– מילות יחס בסיסיות

– פועל  HACER  (לעשות)

– הווה רגיל

– הווה חריג

– שימושים של פועל SABER (לדעת) ו-ESTUDIAR (ללמוד)

– פעלים מדואלייםשימושים: PODER (יכול),QUERER (לרצות), TENER QUE (צריך)

– פעלים רפלקסיביים

– פועל GUSTAR.

– עבר פשוט, פעלים רגילים וחריגים

– IR (ללכת) + שם הפועל.

תוכניות ללימוד שפות בלינגולרן

רמה A2 (רמת מתחילים 2)

מטרות הקורס

• ליצור אינטראקציה ולתקשר בשיחות קצת יותר מורכבות

• לתקשר עם דוברים בפעילויות יומיומיות אחרות אשר דורשות לא רק אינטראקציה בסיסית: לדבר עם רופא, לבקש הכוונה ברחוב, להביע דעה, לבקש עזרה.

• לקרוא טקסטים קצרים מסוגים שונים.

• להשתמש באוצר המילים בשימוש נפוץ מאוד שנועד לענות על צרכי מידיים וביטויים או מחוות עם משמעות פרגמטית.

תוכן פונקציונלי

תוכן דקדוקי

– להשוות אנשים, חפצים, מקומות ומצבים

– לבטא ולבקש חוות דעת על משהו או מישהו

– לבקש, לתת ולשלול רשות

– לבטא ולשאול על שביעות רצון

– לבטא ולשאול העדפה

– לבטא ולשאול על צרכים

– לבטא ולשאול על תחושות וכאבים פיזיים

– להציע פעילויות ולהגיב להצעות

– להגיב לסיפור עם ביטויים של הפתעה, עניין, שמחה

– לברך

– לפנות למישהו

– לקשר אלמנטים וחלקי שיחה

– לבדוק שמה שנאמר מובן

– לשאול על מילה או ביטוי שאינו ידוע או נשכח.

– להזמין ולהציע משהו. לקבל או לדחות הזמנות.

– סקירה רחבה של פעלים להיות ולהימצא.

– הרחבת פעלים מדואליים.

– פעלים דומים ל “GUSTAR“:DOLER,MOLESTARPARECER

– העבר לא מושלם (רגיל וחריג)

– השוואה בין עבר פשוט ולא מושלם

– עתיד

– תנאי: אם + הווה + עתיד

– ESTAR + GERUNDIO

– אובייקט ישיר ועקיף. מיקום כינוי

– ציווי רגיל אתה וכבודו.

רמה B1 (רמת ביניים 1)

מטרות הקורס

• להתבטא בצורה סבירה לגבי אירועים בעבר, בהווה ובעתיד, כמו  כן לדבר על מגוון רחב של נושאים שיש בם עניין.

• לענות, לשאול,לסכם, לתקשר ולהביע את דעתם בביטחון לגבי נושאים בעלי עניין או יומיומיים.

• להבין נאומים פשוטים וקצרים.

• למצוא ולהבין מידע כדי להשיג מטרות כמו הסתובבות בעיר, לשכור רכב, הוראות בישול וכו’

• לבטא רגשות ולהגיב לרגשות כגון הפתעה, אושר, עניין, אדישות.

תוכן פונקציונלי

תוכן דקדוקי

– להתייחס לפעולות או מצבים בעבר

– לבטא כוונות, תנאים ויעדים

– לאשר או להכחיש דבריו של מישהו אחר

– לבקש מאחרים לעשות משהו

– להציע ולבקש עזרה. לקבל או לדחות עזרה

– לבטא הסכמה או אי הסכמה מלאה או חלקית

– לנסח השערות

– להתנצל על משהו שעשית ולהגיב להתנצלות.

– לשאול על מצב הרוח או בריאותי של מישהו

– להציג נושא או חוות דעת

– לתת דוגמאות. לארגן אלמנטים וחלקי שיחה

– לסיים התערבות או שיחה כללית

– להראות למישהו שעוקבים אחרי השיחה

– להצביע על רצון להמשיך או לשמור על תקשורת פעילה.

– הרחבת אובייקט ישיר ועקיף

– מיקום של כינויים במשפט

– עבר לא מושלם

– מעבר בין עבר פשוט ולא מושלם

– יישומים כלליים של POR  ו- PARA

– עבר המושלם

– מעבר בין עבר פשוט ועבר מושלם

– עבר מושלם

– ציוויים חיוביים ושליליים רגילים

רמה B2 (רמת ביניים 2)

מטרות הקורס

• להבין, להגיב ולהביע את הדעת, להרחיב ולדבר על רעיונות עם היבטים משלימים ורלוונטיים.

• להמליץ או לבקר סרט, ספר, מחזה, וכו’.

• לכתוב, לסנתז ולהעריך מידע ממקורות שונים כדי לטעון בעד או נגד נקודת מבט מסוימת.

• לשאול, לענות ולהתווכח בקלות.

• להבין כל סוג של דיבור: באופן אישי או עקיף.

• לנסות לתקן מבנה לא תקין של השיח או בשימוש בניבים.

תוכן פונקציונלי

תוכן דקדוקי

– לחזור על מה שאחרים אמרו.

– להיות בעד או נגד רעיון או הצעה.

– להצדיק ולהתווכח דעה.

– לבטא שיפוט או הערכה.

– לבטא אפשרות או חוסר אפשרות.

– לבטא הפתעה, שמחה, צער או אכזבה.

– לבטא פחד או דאגה.

– להודות ולהגיב לתודה.

– לתת הורות לאחרים.

– למנוע ולהזהיר.

– למשוך תשומת לב למשהו.

– לברך.

– לדעת איך להשתתף באינטראקציה חברתית ברשמיות מסוימת.

– לסמן היבטים מסוימים בשיח.

– לכתוב מכתבים.

– לתקן את מה שנאמר.

– לסכם מה שאחרים אמרו.

– לבטא הסכמה חלקית.

– לשפוט או להעריך.

– לבטא איסורים מפורשים.

– לבטא חוסר עניין ושעמום.

– לעודד ולהרגיע.

– להמליץ ולבקש המלצות.

–  סגנון עקיף עבר (חלק 1)

– ציווי שלילי חריג. מיקום כינוי גוף

– סובחונטיבו הווה.

– סובחונטיבו לעומת אינדיקאטיבו.

– פעלים שמחייבים סובחונטיבו.

– פעלים שמחייבים סובחונטיבו בשלילה.

– צירופים:  CUANDO (כאשר),PARA QUE (ל מה),  AUNQUE(אם כי).

– תנאי פשוט.

– סובחונטיבו לא מושלם.

רמה C1 (רמת מתקדמים 1)

מטרות הקורס

• להתבטא, לתאר ולספר באופן רהוט ושוטף וכמעט ללא מאמץ.

• לכתוב, לעשות מצגות ברורות ומובנות היטב בנושאים מורכבים, להרחיב ולהגן על רעיונות עם טיעונים ברורים ועם סיכום מתאים.

• להכיר, להבין ולעקוב אחרי שיחה מורחבת על נושאים מופשטים ומורכבים.

• להשתתף, להגיב, לענות ולשאול שאלות בנושאים שונים, תוך שימוש בשפה בגמישות וביעילות.

תוכן פונקציונלי

תוכן דקדוקי

– לתאר ולהעריך אנשים.

– להגדיר ולתאר חפצים.

– להתייחס לאירועים בעבר.

– לבטא איסור.

– לבטא חובה.

– לסמן או לתת חשיבות למשהו.

– להמליץ ולייעץ.

– להגיב ולהראות את הרגשות שלנו.

– להגיב לרצונות של אנשים אחרים.

– לבטא העדפות, רצונות ורגשות.

– להציג ספקנות.

– לבטא משאלות למימוש קשה או בלתי אפשרי.

– לנסח השערות בהווה ובעבר.

– לבטא טענות נגדיות.

– להשוות חפצים ואנשים.

– לבטא הסכמה ואי הסכמה.

– לבטא אישור ומורת רוח.

– להתווכח ולדון.

– לסכם את טענות.

– להעביר הזמנות, בקשות והצעות (בהווה ובעבר).

– להעביר הודעות (בהווה ובעבר).

– לחזור על הוראה קודמת.

– לסדר ברצף טענות.

– לבנות נאום.

– לתת לכידות לטקסט.

– לעשות שימוש ספרותי של שפה.

– לספר באמצעות זמנים שונים.

– שימושים מתקדמים של SERו- ESTAR.

– פעלים וצירופי פועל של שינוי.

– סקירה של ציווי חיובי ושלילי עם כינויים.

– שימוש של פועל TENER ו- LLEVARבתיאורים פיזיים.

– פעלים עם מילות יחס.

– AUNQUEבאינדיקטיבו וסובחונטיבו.

– סקירת סובחונטיבו (הווה, לא מושלם ומושלם).

– סקירה של משפטי תנאי.

– עוד ביטויים עדכנים.

– עבר הלא מושלם בסובחונטיבו.

– SE לא אישי.

– קידומות וסיומות בשימוש תדיר.

– אינדיקטיבו לעומת סובחונטיבו.

– מתאם זמן בסגנון עקיף.

– מבנים השוואתיים.

– כינויים ניטרליים.

– Leísmo, laísmo, loísmo.

– מילים נרדפות והפכים.

– כללים מקובלים בהדגשה וכתיב.

– פרשנות וייצור של טקסטים ספרותיים קצרים.

רמה C2 (רמת מתקדמים 2)

מטרות הקורס

• להתבטא, לתאר ולספר נאומים ברורים ומובנים היטב, עם סגנון מתאים ויעיל.

• להגיב, לשאול ולענות למצבים שונים, אפילו עוינים, באופן ברור, באופן שוטף וביעילות.

• להבין כל השיחות אפילו בדיבור מהיר.

• להבין בצורה חלקה מגוון רחב של טקסטים ארוכים ומורכבים, לנתח, לסכם ולהדגיש את הרעיונות המרכזיים.

תוכן פונקציונלי

תוכן דקדוקי

– לשפוט ולעריך.

– לבטא השערה.

– להתלונן ולהצטער.

– לבטא העדפות ורצונות.

– לתת עידוד והרגעה.

– להמליץ ולייעץ.

– להשפיע על השיח.

– להשוות רעיונות.

– לקשר או להוסיף מידע.

– להצביע על התנגדות, תהליכים, תוצאות ונסיבות.

– לרמוז על נושאים או פרשנויות של אחרים.

– לחזור ולספר מה שאחרים אמרו.

– להגיב למידע חדש אשר מתייחס למידע קודם.

– להכיר ולהשתמש בסמני שיח ולהצביע על תהליכים ותוצאות.

– נסיבות והתייחסות לזמן.

– לחלץ מידע רלוונטי ולסכם.

– להחמיא ולהגיב למחמאות.

– לייצר סוגים שונים של טקסטים.

– סקירה של כל הזמנים בסובחונטיבו.

– משפטים משועבדים.

– משפטים ברצף, ויתור והשוואה.

– עוד ביטויים ופתגמים.

– סגנון העקיף וישיר.

– שימוש של lo + שם התואר.

– עוד סמני שיח.

– הפקת תארים לפעלים.

– ערכים של SE.

– ביטויים עם מלות יחס.

– ביטויי תואר הפועל.

– סקירה של כללי כתיב והדגשה.

– הפקה וניתוח של טקסטים.

 

תוכניות ללימוד שפות בלינגולרן

 


לינגולרן הנו אתר לימוד שפות באינטרנט, המאפשר לכם לעשות קורס שפות למתחילים, או לשפר את מיומנויות השפה שלכם וללמוד שפות עם מורים מנוסים וחומרי לימוד מעולים, בכיתה וירטואלית מתקדמת המאפשרת תקשורה נוחה בין המורה לתלמיד


    *שדות חובה
    צרו קשר עם Lingolearn