fbpx

הטיות פעלים בספרדית

 

פעלים המסתיימים בerפעלים המסתיימים ב-er(הווה)פעלים המסתיימים ב-irשימוש
 

hablo
hablas
habla
hablamos
habláis
hablan

aprendo
aprendes
aprende
aprendemos
aprendéis
aprenden

vivo
vives
vive
vivimos
vivís
viven

·       פעולה בהווה·       פעולה שהחלה בעבר עם השלכות על ההוה·       פעולה שתתרחש בעתיד הקרוב בתוספת ציון זמן

Pretérito Perfecto (מושלם)

he
has
ha
hemos
habéis
han

hablado

he
has
ha
hemos
habéis
han

aprendido

he
has
ha
hemos
habéis
han

vivido

·       פעולה שהסתיימה בעבר·       פעולה שהסתיימה בעבר עם רלוונטיות להווה.

Pretérito Indefinido (עבר לא מוגדר)

hablé
hablaste
habló
hablamos
hablasteis
hablaron

aprendí
aprendiste
aprendió
aprendimos
aprendisteis
aprendieron

viví
viviste
vivió
vivimos
vivisteis
vivieron

§        פעולה שהחלה והסתיימה בעבר ואין לה רלוונטיות להווה§        פעולה חדשה הקוטעת פעולה רציפה בעבר

Pretérito Imperfecto (עבר לא מושלם – פעולה מתמשכת בעבר)

hablaba
hablabas
hablaba
hablábamos
hablabais
hablaban

aprendía
aprendías
aprendía
aprendíamos
aprendíais
aprendían

vivía
vivías
vivía
vivíamos
vivíais
vivían

§        תיאור של מצב בעבר§       תיאור פעולה המעידה על הרגל§       הדגשת מהלך הפעולה

Pretérito Pluscuamperfecto (עבר מושלם)

había
habías
había
habíamos
habíais
habían

hablado

había
habías
había
habíamos
habíais
habían

aprendido

había
habías
había
habíamos
habíais
habían

vivido

§        פעולה שהתקיימה והסתיימה לפני פעולה אחרת בעבר

Preterito Anterior

hube
hubiste
hubo
hubimos
hubisteis
hubieron

hablado

hube
hubiste
hubo
hubimos
hubisteis
hubieron

aprendido

hube
hubiste
hubo
hubimos
hubisteis
hubieron

vivido

§        צורת זמן שבה משתמשים רק בטקסטים ספרותיים (בדומה לעבר הסיםורי בגרמנית). לעיתים משתמשים בזמן זה בשפה המדוברת אבל רק בתור ברירת מחדל כאשר הפועל בצורת העבר  imperfectמסורבל מדי

Futuro Simple (עתיד לא מושלם)

hablaré
hablarás
hablará
hablaremos
hablaréis
hablarán

aprenderé
aprenderás
aprenderá
aprenderemos
aprenderéis
aprenderán

viviré
vivirás
vivirá
viviremos
viviréis
vivirán

§        פעולה או מצב שיתרחשו בעתיד הקרוב או הרחוק§       הנחה לגבי פעולה בהווה או בעתיד

Futuro Perfecto (עתיד מושלם)

habré
habrás
habrá
habremos
habréis
habrán

hablado

habré
habrás
habrá
habremos
habréis
habrán

aprendido

habré
habrás
habrá
habremos
habréis
habrán

vivido

§        הנחה תיאורטית לגבי פעולה שהסתיימה§        פעולה שעתידה להסתיים עד לנקודת זמן מוגדרת בעתיד

Condicional Simpleמשפטי תנאי בהווה

hablaría
hablarías
hablaría
hablaríamos
hablaríais
hablarían

aprendería
aprenderías
aprendería
aprenderíamos
aprenderíais
aprenderían

viviría
vivirías
viviría
viviríamos
viviríais
vivirían

§        זמן זה משמש להבעת משאלה, בקשה, הבעת רעיון§       ספק לגבי העבר§        פעולה שתתרחש בעתיד מנקודת מבט בעבר

Condicional Compuestoמשפטי תנאי בעבר (תיאור מצב לא מציאותי)

habría
habrías
habría
habríamos
habríais
habrían

hablado

habría
habrías
habría
habríamos
habríais
habrían

aprendido

habría
habrías
habría
habríamos
habríais
habrían

vivido

§        תיאור של הבעת משאלה, בקשה, הצעה וכד’ שנעשתה בעבר ואינה רלוונטית להווה.§        הנחה בעבר (לו…אז) תיאור מקרה לא מציאותי שאינו יכול להתרחש בהווה, אך ייתכן ויכול היה

 רשימת הזמנים לעיל הינה חלקית וקיימים עוד זמנים נוספים אולם הם אינם מהווים קבוצת זמן בפני עצמם כי אם תת קבוצה של זמן אחר. כך, למשל, ההווה המתמשך בספרדית הינו מקרה פרטי של זמן ההווה ומתייחס לפעולות שמתרחשות ברגע זה. זמן זה מורכב מהטיית הפועל estar בהווה ובתוספת של הפועל בהווה יחד עם הסיומת ando, iendo. אותו הדבר ניתן לומר גם לגבי העבר המתמשך רק ששם הפועל estar הינו בהטית ה”לא מושלם” (estaba hablando).

 

רוצים להעשיר את הידע שלכם על השפה הספרדית? קראו גם:

לימודי ספרדית 1אותיות בספרדית–  מתחילים ללמוד ספרדית? ראשית כל לימדו היטב את הא’ ב’ הספרדי ולאחר מכך המשיכו לתרגול אוצר מילים.

לימודי ספרדית 2צבעים בספרדית  – במאמר זה תוכלו למצוא מידע על שמות הצבעים בשפה הספרדית. מתאים לרמת ספרדית מתחילים.

לימודי ספרדית 4מספרים בספרדית–  לפני טיול לספרד או דרום אמריקה? בכתבה זו תוכלו להתחיל ללמוד ולתרגל את המספרים בספרדית.

לימודי ספרדית 3פעלים בספרדית – מאמר זה עוסק בנטיות הפעלים, שמות העצם והתארים  בספרדית. 

 


 לינגולרן הנו אתר לימוד שפות באינטרנט, המאפשר לכם לעשות קורס שפות למתחילים, או לשפר את מיומנויות השפה שלכם וללמוד שפות עם מורים מנוסים וחומרי לימוד מעולים, בכיתה וירטואלית מתקדמת המאפשרת תקשורה נוחה בין המורה לתלמיד

More Information Banner Edited 7


    *שדות חובה
    צרו קשר עם Lingolearn