קורס סינית בלינגולרן – תוכנית לימודים

תיאור כללי

קורסי הסינית של לינגולרן מחולקים כיום ל-3 רמות: מתחילים, בסיס ובסיס מתקדם (נמצא עדיין בשלבי הכנה). רמת מתחילים מחולקת ל-3 תת-רמות: מתחילים 1, מתחילים 2 ומתחילים 3. רמת הבסיס מחולקת גם היא ל-3: בסיס 1, 2 ו-3. חומרי הלימוד הינם בשפה האנגלית.

מטרות כלליות

הקורס נועד לעזור לתלמידים לתפוס את ההגיה הסינית תוך שימוש במערכת הפיניינג ולהבין את הדקדוק הבסיסי ובניית המשפטים בשפה הסינית (בדגש על מילים בעלות משמעויות זהות אך שימושים שונים). מדי שיעור, ילמדו התלמידים להקשיב, לקרוא ולדבר תוך שימוש באוצר מילים ובמשפטים מחיי היום-יום. 

לוח זמנים כללי

כל רמה מחולקת ל-10 שיעורים או יחידות לימוד. משך השיעורים הינו שעה אחת, בסופה מקבלים התלמידים סיכום של השיעור ושיעורי בית.

תוכניות ללימוד שפות בלינגולרן

דרישות הקורסים

קורס סינית למתחילים 1

מיועד לתלמידים שלא יודעים את השפה הסינית בכלל או שהינם בעלי רמה בסיסית מאוד בשפה.

יתר הקורסים

מיועדים לתלמידים אשר שולטים בחומר המועבר בקורסים ברמות הנמוכות יותר (ראו פרטים נוספים בסילבוס שבסוף עמוד זה).

מטרות קורס סינית למתחילים

תלמידי הקורס יתבקשו לבנות ולשנות משפטים קצרים בסיסיים תוך שימוש במילים מסוימות ולענות על שאלות פשוטות הקשורות לחומר הנלמד (לדוגמה – באילו מילים אפשר ואי אפשר להשתמש במשפטים מסוימים ולמה).

מטרות קורס סינית לרמת בסיס

 תלמידי הקורס יתבקשו לבנות ולשנות משפטים ארוכים תוך שימוש במילים מסוימות ולענות על שאלות הקשורות לחומר הנלמד (לדוגמה – באילו מילים אפשר ואי אפשר להשתמש במשפטים מסוימים ולמה).

תוכניות לימוד

יש לקחת בחשבון כי התוכניות שלהלן הינן כלליות וגנריות- ייתכנו שינויים והתאמות בהתאם לצרכי התלמיד ולסגנון ההוראה של המורה.

קורס מתחילים

BEGINNER 1

Lesson 1:
• An Introduction to Chinese Language
• Traditional Chinese vs. Simplified Chinese Characters
• Pinyin Tone (“Spelled Sounds”) Practice
• Basic Greetings

Lesson 2:
• Number 0-10, Tens, 100
• Chinese Numbers for One: 一 (yī) vs. 幺(yāo)
• Chinese Numbers for Two: 二(èr) vs. 两(liǎng)
• Measure Words:个(gè),块(kuài) , 包(bāo),只(zhī)
• How Many and How Much: 多少(duōshǎo) and 几(jǐ)

Lesson 3:
• Chinese Numbers 11 – 100,000,000
• Like and Love:喜欢(xǐhuān) and爱(ài)

Lesson 4:
• Days of Week
• Date of Month
• Months of Year
• Year Format
• Adverb of Time
• Ages: 年龄(niánlíng)

Lesson 5:
• Time Format
• Time Duration

Lesson 6:
The Use of 在(zài)

Lesson 7:
Chinese Modal Verbs Can: 会(huì), 可以(kěyǐ) and 能(néng)

Lesson 8:
o Chinese Negation:
• 不(bù)+ Verb
• 没有 (méiyǒu) + Verb
o How to Use: 过(guò)
o Chinese Words for Never:
• (从来(cónglái)) 没(méi) + V + 过(guò)
• 从来(cónglái)+不(bù)

Lesson 9:
• The Difference of 是不是(shìbùshì) vs. 吗(ma)
• Direction
• Transportation

Lesson 10:
How to Use 都(dōu)?

BEGINNER 2

Lesson 1:
How to Use 了(le) :
• To Imply Excessiveness
• To Indicate an Imminent action
• Past Tense
• Present Perfect Continuous Tense

Lesson 2
• 了 for Most Taiwan Speakers
• How to Use 把(bǎ):
o 把(bǎ) as Measure Word
o The 把(bǎ) Construction

Lesson 3:
How to Use Verb + 起来(qǐlái)?

Lesson 4:
o Both … and: 又(yòu)…又(yòu)
o While … at the same time: 一边(yībiān)…一边(yībiān)
o More and more: 越来越…(yuèláiyuè)
o The more… the more…: 越…越…(yuè…yuè)

Lesson 5:
Using 除了(chúle)…. 外(yǐwài) :In addition to and Except for

Lesson 6:
o 就(jiù) for Emphasis
o Adverb 就(jiù) – Earlier than expected.
o Adverb 才(cái) – Later than expected.
o Using 才(cái) and 就(jiù) in the same sentence

Lesson 7:
o The Particle 着 (zhe) : Verb as Continuous state
o 着 (zhe) Vs.一边(yībiān)…一边(yībiān)
o 着(zhe)呢(ne) for excessiveness

Lesson 8:
o Chinese Words for ‘Or’ :还是(háishì) vs.或者(huòzhě)
o Chinese Words for Comparatively and Even More: 比较(bǐjiào) vs.更(gèng= even more)

Lesson 9:
o Chinese Words for Broken: 坏了(huàile), 破了(pòle) and碎了 (suìle)
o Chinese Words for Lost: 丢(diū)了,弄丢(nòng diū)了 and丢掉 (diūdiào)了

Lesson 10:
Measuring Times: 次(cì) vs.遍(biàn)
Chinese Words for Again: 再(zài) vs又(yòu)

BEGINNER 3

Lesson 1:
Directional Verbs : Verb + 来/去

Lesson 2:
Chinese Words for Understand: 了解(liǎojiě) , 理解(lǐjiě) and 懂(dǒng)

Lesson 3:
• Chinese Words for Unable To and Able To: 不起(bùqǐ) and得起(deqǐ)
• Salaries and Incomes in Chinese
• Chinese Words for Think: 认为(rènwéi) , 以为(yǐwéi) and 觉得(juéde)

Lesson 4:
• 到(dào=arrive) as a Verb
• 得到(dédào=get) as a Verb
• The difference of:
o Verb + 到(dào)
o Verb + 不到(búdào)
o Verb + 得到(dédào)

Lesson 5:
o The But Conjunctions: 但是(dànshì), 可是(kěshì) and 不过(búguò)
o The Although …. But Conjunction: 然(suīrán) …但是(dànshì=but)

Lesson 6:
Chinese Words for Just:刚才(gāngcái) and刚刚(gānggāng) or 刚(gāng)

Lesson 7:
o Chinese Words for Just Right: 刚刚(gānggāng) , 刚刚好(gānggānghǎo), 正好(zhènghǎo)
o Negative Imperatives: 不要(bùyào) Vs. 别(bié)
o When 不要(bùyào) means don’t want?

Lesson 8:
The 的(de), 得(de) and 地(de) Constructions

Lesson 9:
o Chinese Words for Finally: 终于(zhōngyú), 总算(zǒngsuàn) , 最终(zuìzhōng) and 最后 (zuìhòu)
o Chinese Words for Many: 很多(hěn duō) vs. 许多(xǔduō)

Lesson 10:
o Chinese Words for Happiness: 高兴(gāoxìng), 开心(kāixīn), 快乐(kuàilè) and幸福(xìngfú)
o Chinese Words for Really: 真(zhēn) and真的(zhēnde)

קורס בסיס

ELEMENTARY 1

Lesson 1

Chinese Words for Next or Then:

o那(nà)
o(先(xiān))…然后(ránhòu)
o接下来(jiēxiàlái)

Lesson 2

oChinese Funny Words: 幽默(yōumò), 好笑(hǎoxiào), 可笑(kěxiào) and 搞笑(gǎoxiào)
oChinese Words for In Comparison with or More Than: 比(bǐ)

Lesson 3:

Chinese Words for Original and Originally:

本来(běnlái) vs. 原来(yuánlái)

Lesson 4:

o一 (yī)…就(jiù) Pattern
oChinese words for Leave: 走(zǒu) Vs. 离开(líkāi)

Lesson 5:

Chinese Words for Change: 换(huàn) , 变(biàn), 变成(biànchéng), 改(gǎi) and修改(xiūgǎi)

Lesson 6:

Chinese Words for Change (continued from Lesson 5):

o修改(xiūgǎi) vs 改(gǎi)
o改变(gǎibiàn), 变化(biànhuà) and 改正(gǎizhèng)

Lesson 7:

Chinese Words for Will: 会(huì),要(yào),将(jiāng) and 将要(jiāngyào)

Lesson 8:

Chinese Words for Must:必须(bìxū),得(děi) and 要(yào)

Lesson 9:

Chinese Words for Additional:

o不但(búdàn) or 不仅(bùjǐn)…而且(érqiě) not only … but also
o再说(zàishuō) Furthermore, lets talk later, to say again
o另外(lìngwài) Additionally, another, the other

Lesson 10:

oChinese prepositions To: 跟(gēn)vs. 对(duì)
oChinese Words for Say and Speak:
o说(shuō) vs. 讲(jiǎng)
o说(shuō) vs. 说话(shuōhuà)

 

ELEMENTARY 2

Lesson 1:

Chinese Words for And and With

oThe conjunction 和(hé) and 跟(gēn)
oThe preposition 跟(gēn) and 和(hé)
o还有(háiyǒu)
o也(yě)
o与(yǔ)

Lesson 2:

oChinese Words for Discuss: 谈论(tánlùn),讨论(tǎolùn) and商量(shāngliáng)
oChinese Word for Taking Transportation: 骑(qí) and坐(zuò)

Lesson 3:

Chinese Word for Why: 为什么(wèishénme), 怎么(zěnme) and凭什么(píngshénme)

Lesson 4:

oIf you continue (not) to… then (如果 or 要是)… 再(zài) (不)…的话…就…了
oChinese Feeling Related Words: 感觉(gǎnjué) ,觉得(juéde) and感动(gǎndòng)
oChinese Words for Pay Attention and Caring: 注意(zhùyì) and 关心(guānxīn)
oChinese Serious Related Words: 严重(yánzhòng),严肃(yánsù) and严格(yángé)

Lesson 5:

o成语(chéngyǔ) -Introduction to Idioms
oChinese Feeling Related Words (continued from lesson 4): 感受(gǎnshòu)
oChinese Words for Caring: 照顾(zhàogu) vs. 在乎(zàihu)
oChinese Words for Not Caring:无所谓(wúsuǒwèi) vs. 不管(bùguǎn)

Lesson 6:

oChinese Words for Always: 一直(yīzhí) Vs总是(or 老是)
oChinese Words for Difference and Different: 不同(bùtóng),不一样(bùyíyàng) , 区别(qūbié) and 差别(chābié)

Lesson 7:

oHow to use 让(ràng) ?
oChinese Words for Sorry, Beg your Pardon, and Excuse Me: 对不起(duì​bu​qǐ) vs 不好意思(bùhǎoyìsi)
o地理(dìlǐ) Geography: 河(hé) vs 江(jiāng) River
oChinese Words for Whether or not: 是否(shìfǒu) vs. 是不是(shì​bù​shì)

Lesson 8:

oChinese Words for Completing, EndingFinishing: 完成(wánchéng) vs结束(jiéshù)
o动词(dòngcí =Verb) + 补语(bǔyǔ= complement): 好(or 完(wán))

Lesson 9:

oChinese Words for Regarding: The Preposition对(duì) vs 对于(duìyú)
oChinese Words for Experience:noun经验(jīngyàn) vs 经历(jīnglì)
o记住(jìzhu=to memorize) vs 记得(jìde=to remember)

Lesson 10:

oChinese Words for Experience: The verb经历(jīnglì) , 体验(tǐyàn) and 感受(gǎnshòu)
oThe Passive Voice: 被(bèi) vs 把(bǎ)
o记不住(jìbuzhù) unable to memorize
o还是(háishi) vs 还(hái)

 

ELEMENTARY 3

Lesson 1:

oChinese words for Thank you: 感谢(gǎnxiè) and谢谢(xièxie)
oChinese words for Receive: 收到(shōudào), 得到(dédào) and受到(shòudào)

Lesson 2:

oChinese Words for Some: 有的, 有些
o网络术语(shùyǔ) Internet terms
oChinese Words for would rather: 宁愿(nìngyuàn) or 宁可(nìngkě)

Lesson 3:

oChinese words for wake up: 睡醒(shuìxǐng) vs 起床(qǐchuáng)
oThe use of 醒(xǐng)
oThe use of 随便(suíbiàn)
o手机术语(shùyǔ) mobile phone terms

Lesson 4:

oChinese Measure word for round trips: 一趟(tàng)
oVerb + 得出来 vs. Verb + 出来
oVerb + 不出来

Lesson 5:

Chinese words for willing or not willing to do something: 乐意(lèyì), 愿意(yuànyì), 肯(kěn) and介意(jièyì)

Lesson 6:

Chinese Words for Even if or Even Though: 即使(jíshǐ) vs 如果(rúguǒ) ,即使(jíshǐ) vs 虽然(suīrán) and哪怕(nǎpà)

Lesson 7:

oChinese Words for Actually: 其实(qíshí), 事实上(shìshíshàng) or实际上(shíjìshang) compared with 本来(běnlái) and 原来(yuánlái)
oThe use of 实际(shíjì=actual)
oThe use of 事实(shìshí=fact)

Lesson 8:

Chinese Words for All, Everything and Completely:

全部(quánbù) vs 所有(suǒyǒu)
完全(wánquán)
一切(yíqiè)

Lesson 9:

Chinese Words for Later, From Now on, Afterwards, and In the End:

以后(yǐhòu) or 之后(zhīhòu)
后来(hòulái) vs 然后(ránhòu)

Lesson 10:

oHow to Use深(shēn=dark of color, deep)
oChinese Words for Pictures: 图片(túpiàn)照片(zhàopiàn), 相片(xiàngpiàn), 头像(tóuxiàng) and 图表(túbiǎo)
oChinese Words for Feeling: 感情(gǎnqíng) vs 感觉(gǎnjué)


לינגולרן הנו אתר לימוד סינית באינטרנט, המאפשר לכם לעשות קורס סינית למתחילים, או לשפר את מיומנויות הסינית שלכם וללמוד סינית עם מורים מנוסים וחומרי לימוד מעולים, בכיתה וירטואלית מתקדמת.

תוכניות ללימוד שפות בלינגולרן    *שדות חובה
    צרו קשר עם Lingolearn