שיחת היכרות בגרמנית

מאת אתי דסקל, מורה לגרמנית בלינגולרן

אחד הדברים הכי מרגשים כשמתחילים ללמוד שפה חדשה הוא האפשרות לפגוש אנשים אחרים ולדבר איתם בשפתם. היכולת למסור מידע על עצמינו ולשאול אנשים על עצמם ועל נושאים נוספים החיוניים לנו היא הסיבה העיקרית ללמוד שפה חדשה. לכן, לאחר שלמדנו על כינויי גוף ופעלים והטיותיהם, ניתן להתקדם לשלב הבא וללמוד איך להציג את עצמינו ולבקש מאחרים שיספרו על עצמם. 
לפני שנמשיך להצגה העצמית, חשוב להסביר בקצרה על סדר המילים במשפט חיווי (כלומר, משפט הצהרתי שאין בו שאלה או פקודה):
נושא + פועל + מושא ו/או תואר וכו’

במשפט חיווי הפועל נמצא בעמדה 2!
* האמור לעיל מתייחס רק לזמן הווה וכן לפעלים רגילים (ישנם בגרמנית פעלים עם קידומת הנחתכים באמצע, אבל על כך בפעם אחרת)

שיחת היכרות בגרמנית

הבה נתחיל ממספר נתונים מהותיים שכל אחד יכול לומר על עצמו. בדוגמה הזו ניקח אדם בשם Stefan, מורה בן 31 המתגורר בברלין אך מגיע במקור מרגנסבורג ודובר מספר שפות: 

Hallo!

Ich heiße Stefan.

Ich bin einunddreißig Jahre alt

Ich wohne in Berlin aber komme aus Regensburg.

Ich bin Lehrer von Beruf/Ich arbeite als Lehrer

Ich spreche Deutsch, Englisch und Spanisc 

  

הפעלים

Die  Verben

להיות – אני… (בגרמנית בניגוד לעברית יש הטיה של הפועל להיות במשפטים ללא פועל אמיתי)

sein (ich bin)

לקרוא (בשם) – בגרמנית משתמשים בפועל זה כאשר רוצים לומר את השם של מישהו או משהו. הפועל מוטה על-פי הגוף שאת שמו מחפשים

heißen (ich heiße)

לגור – אני גר

wohnen (ich wohne)

לבוא – אני בא

kommen (ich komme)

לדבר – אני מדבר

sprechen (ich spreche)

 

 

כמו כן חשוב לשים לב להטיות של הפעלים בגופים השונים:

1.    ההטיה בגוף ראשון תסתיים בכל הפעלים ב- eמלבד הפועל “sein” והפעלים המודאליים (עליהם עוד נדבר)

  1. ההטיה בגוף שני יחיד תסתיים בכל הפעלים ב- st
  2. ההטיה בגוף שלישי יחיד תסתיים בכל הפעלים ב-t מלבד הפעלים המודאליים
  3. ההטיה בגוף שני רבים תסתיים תמיד ב- t
  4. ההטיה בגוף ראשון רבים ושלישי רבים תמיד תהיה אותו הדבר ותמיד תהיה זהה לפועל המקור מלבד הטית הפועל “sein”

 

כעת משאנו יודעים לומר משהו על עצמינו, נותר לנו רק לשאול אחרים על עצמם.
בגרמנית קיימים שני סוגי שאלות:
— Ja/Nein Fragen- שאלות שהתשובה עליהן היא כן או לא המקבילות לשאלות בעברית המתחילות במילת השאלה: “האם?”
במקרה זה הפועל תמיד בעמדה 1!
— W-Fragen – שאלות שמטרתן מסירת מידע ומתחילות במילת שאלה שבגרמנית תתחיל לרב באות “W”.
במקרה זה הפועל תמיד בעמדה 2 (לאחר מילת השאלה)

ראשית נתחיל בשאלות כן ולא ונדבר על מבנה המשפט. כפי שהוזכר בהתחלה, המבנה של משפטי חיווי בגרמנית הוא:
נושא + פועל + מושאים ו/או תיאורי זמן ו/או שמות תואר או תואר הפועל

בשאלות כן/לא השאלה תתחיל בפועל העזר “sein” או “haben” או פועל עיקרי ומיד אחרי יגיע הנושא ואז כל היתר:
פועל + נושא + …

Ist Stefan Lehrer?

Ja, er ist Lehrer

האם סטפן מורה?

כן, הוא מורה.

Ist Berlin in Luxemburg?

Nein, Berlin ist nicht in Luxemburg.

האם ברלין בלוקסמבורג?

לא, ברלין לא בלוקסמבורג.

Studierst du Literatur?

Ja, ich studiere Literatur

האם אתה לומד ספרות?

כן, אני לומד ספרות.

 

 

כאשר נרצה לקבל תשובה מפורטת יותר מסתם כן או לא, נשאל שאלות בעזרת מילות שאלה המתחילות ב- W.

 

 

Wie heißt du?        Wie heißen Sie?

Ich heiße Stefan     Ich heiße Stefan Kirsch

איך קוראים לך? (“איך אתה נקרא?”)

אני נקרא סטפן/סטפן קירש

*שימו לב שבגרמנית אם לא מכירים את האדם אליו פונים, צריך להשתמש בגוף שלישי רבים Sie, הנכתב תמיד באות גדולה. במקרים אלו התשובה תכלול גם או רק את שם המשפחה.

Wo wohnst du?       Wo wohnen Sie?

Ich wohne in Berlin

איפה אתה גר?

אני גר בברלין.

Wo kommst du her?     Wo kommen Sie her?

Ich komme aus Regensburg

מאיפה אתה בא?(=מאיפה אתה במקור?)

אני מרגנסבורג

*שימו לב! המילה  Woherיכולה להתחלק ל- Wo שמגיע בהתחלה ו-  herשמגיע בסוף אבל אפשר לומר אותה גם כמילה אחת

Was arbeitest du?   Was arbeiten Sie?

Ich arbeite als Lehrer

במה אתה עובד?

אני עובד כמורה

 

 להלן פסקה המספרת סיפור. המטרה היא לנסות ולהוציא כמה שיותר שאלות ממנה

Julia ist Rechtsanwältin. Sie wohnt in Hamburg kommt ursprünglich aus München und ist dreiundvierzig Jahre alt. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder: zwei Söhne und eine Tochter.
Sie spricht Deutsch, Englisch und Französisch.

 

עברית

גרמנית

איך קוראים לה?

Wie heißt sie?

מה המקצוע שלה?

Was ist sie von Beruf?

איפה היא גרה?

Wo wohnt sie?

מאיפה היא במקור?

Wo kommt sie her?

האם היא נשואה?

Ist sie verheiratet?

כמה ילדים יש לה?

Wie viele Kinder hat sie?

אילו שפות היא מדברת?

Welche Sprachen spricht sie?

.לינגולרן הוא בית ספר אינטרנטי לשפות המחשיב את השפה ככלי חשוב ליצירת קשרים בעולם מן ההיבט האישי והעסקי ומאמין בהקניית כישורי השפה לעומקם

מאמרים קשורים

גרמנית למתחילים

הדקדוק הגרמני – קשיים וטיפים ללמידתו

הגייה גרמנית – מערכת הצלילים בגרמנית

 

שיחת היכרות בגרמנית


    *שדות חובה
    צרו קשר עם Lingolearn