במאמר הקודם בסדרה, דובר על פעלים מתפרקים בגרמנית והודגש כי מדובר בקידומות הפועל (מעין תחיליות שלרב הן בעצם מילות היחס אך לא רק) המתנתקות מן הפועל ומגיעות בסוף המשפט. יחד עם זאת, קיים עוד סוג של תחיליות אולם אלו לא מפרקות וגם, בניגוד לאלו המתפרקות, לא נושאות משמעות משל עצמן. מעניין לציין שכמו שבאנגלית קיימת הקבלה מסוימת לתחיליות מתפרקות בגרמנית, הרי שהקבלה כזו קיימת גם עבור תחיליות לא מתפרקות. לדוגמה, במשפטים He concludes that it will be a long summer this year או We included a small present in the bag for you. שימו לב שלמילים con ו- in אין שום משמעות משל עצמן לא באנגלית ולא בגרמנית. ההבדל המהותי היחיד בין גרמנית לאנגלית מבחינת פעלים לא מתפרקים הוא שלפועל העיקרי יש משמעות, בדיוק כפי שראינו במקרה של התחיליות המתפרקות. הבדל נוסף הוא שבאנגלית לרב לא ניתן להסיק מהוספת הקידומת לגבי שינוי במשמעות הפועל ואילו בגרמנית יש רמזים לכך, אולם גם כאן השינוי במשמעות לא קל לפיצוח ובוודאי שיותר קשה מבמקרה של התחיליות המתפרקות.

now3 ger

לפניכם סקירה של תחיליות לא מתפרקות. בסקירה זו ננסה להבין איזה ערך מוסף מוסיפות תחיליות אלו למשמעות הפועל וננסה לבדוק אם ניתן להקיש מהתחילית לגבי המשמעות עבור כל פועל:

• התחילית zer כאשר היא מצטרפת לפועל, משנה אותו לרב במשמעות של “הגזמה” או “החרפה”. לדוגמה, הפועל brechen לכשעצמו משמעותו “לשבור” אולם כאשר מוסיפית לו את התחילית הנ”ל, הופך להיות zerbrechen ומשנה את משמעותו ל “לנפץ” או “להתנפץ”, כלומר פעולה יותר אגרסיבית מסתם שבירה.

• התחילית er נושאת משמעות של פעולה ראשונית שהגיעה לסיומה. כך, למשל, כאשר מצטרפת לפועל schaffen שפרושו “להספיק” (לא הספקתי להכין שיעורים) או “להצליח” (לא חשבתי שנצליח) הופכת ל- erschaffen שמשמעותו “לברוא”.

• התחילית be הופכת את הפועל לפועל יוצא, כלומר מאפשרת לו לקבל השלמה של מושא ישיר. הפועל המקורי kommen משמעותו “לבוא”, אך כאשר מצרפים אליו את התחילית הנ”ל הופכים אותו ל- bekommen שמשמעותו “לקבל”, כלומר “לתת למשהו שיבוא” (שימו לב! בגרמנית לא תמיד לעושת הקשרים אלו באופן אינטואיטיבי ויש להרהר בנושא)

• התחילית ent מרמזת לרב על פעולה הופכית או מצביעה על ריחוק (מקביל באנגלית לתוספת away). למשל הפועל täuschen משמעותו בגרמנית “להונות” או “להשלות” ואילו הפועל enttäuschen משמעותו “לאכזב” או במילים אחרות: לגמול מהאשליה. הפועל laufen משמעותו “לרוץ”, אך בצירוף התחילית, הופך ל- entlaufen שמשמעו “לברוח”, כמו באנגלית run away

• התחילית ver משמעותה בדרך-כלל “לגרום ל”. שם התואר groß פירושו “גדול” ואילו vergrößern משמעו “להגדיל”. התחילית הנ”ל מצטרפת לא רק לפעלים אלא גם לשמות תואר וכן למילים חסרות משמעות באופן עצמאי. במקרים אלו לא ניתן ליחס משמעות לפועל בתוספת התחילית. לדוגמא, הפועל verletzen משמעו “לפגוע” אולם אין פועל כזה (ואף לא מילה כזו) letzen

• התחילית emp חסרת משמעות ויחסית נדירה. היא מופיעה רק לפני פעלים המתחילים ב- f כמו empfinden שמשמו “לחוש” או empfangen שמשמעו “לקבל את פני…”

• תחילית נוספת שאף היא חסרת משמעות בפני עצמה היא ge אשר מצטרפת לפעלים מועטים יחסים וכן למילים חסרות משמעות. לדוגמה, היא מצטרפת לפועל fallen שמשמעו “ליפול” והופכת אותו ל- gefallen שמשמעו “למצוא חן”. כמו כן מצויה כתחילית בפועל geschehen שמשמעו “להתרחש” אך למילה schehen אין משמעות ידועה.

חשוב לציין לסיכום כי על אף שהתחיליות נושאות משמעות, קיימים מקרים רבים שהשינוי בפועל או בשם התואר אינו ברור וכן שלעיתים התחילית יוצרת מילה חדשה יש מאין.

לקריאה נוספת

הגייה גרמנית – מערכת הצלילים בגרמנית

עובדות על גרמניה והשפה הגרמנית

שיחת היכרות בגרמנית

הדקדוק הגרמני – קשיים וטיפים ללמידתו


לינגולרן הנו אתר לימוד שפות באינטרנט, המאפשר לכם לעשות קורס שפות למתחילים, או לשפר את מיומנויות השפה שלכם וללמוד שפות עם מורים מנוסים וחומרי לימוד מעולים, בכיתה וירטואלית מתקדמת המאפשרת תקשורה נוחה בין המורה לתלמיד

now3 ger


    *שדות חובה
    צרו קשר עם Lingolearn