זמן הווה בגרמנית

מאת אתי דסקל, מורה לגרמנית בלינגולרן

בגרמנית נגמרים כל שמות הפועל (Infinitiv) באות “n”.
ליתר דיוק רובם המוחץ מסתיים ב- “en” ומיעוטם ב- “ln”, “rn” או סתם “n” 
לדוגמה:
gehen
sammeln
ändern
Sein

 זמן הווה בגרמנית

כמו בשפות רבות אחרות ניתן להטות את הפועל עפ”י כינוי הגוף (אני, את, אתה, הוא, היא, אתם, הם) המתאים לו.
כך, למשל, אומרים בעברית:
אני הולך
את הולכת
אתם הולכים
בשלב הראשון יש לדבר על כינוי הגוף בגרמנית:

כינוי גוף

Personalpronomen

רבים

mehrzahl

יחיד

Einzahl

גוף ראשון:  אנחנו

wir

גוף ראשון:  אני

ich

גוף שני:      אתם

ihr

גוף שני:      את/ה

du

גוף שלישי: הם

sie

גוף שלישי: הוא/היא/זה

er/sie/es

גוף המקביל ל”אתה” או “אתם” ומשתמשים בו  כפניית כבוד עבור אדם או אנשים לא מוכרים או מבוגרים. ההטיה היא אותה הטיה כמו גוף שלישי רבים = הם

Sie

דבר טוב אחד שניתן לומר על הדקדוק הגרמני הוא שדווקא הטיות הפועל בהווה הן פשוטות והכללים קלים לשינון.

1. פעלים המסתיימים ב”en”

כפי שצוין לפני כן, רובם המוחץ של הפעלים מסתיים ב- “en”.
במקרה זה אנו משמיטים את הסיומת “en” ומוסיפים את אחת הסיומות הבאות לגזע הפועל (= כל מה שבא לפני הסיומת “en”) לפי כינוי הגוף:

ich:           -e                                   wir:          -en

du:            -st                                 ihr:          -t

er/sie/es   -t                                   sie:           -en

דוגמה:

ללכת    gehen

ich:            gehe                                  wir:    gehen

du:             gehst                                 ihr:    geht

er/sie/es:   geht                                  sie:     gehen 

גוף ראשון ושלישי רבים הם גופים שבהם ההטיה תמיד כמו שם הפועל. יש רק פועל אחד בגרמנית יוצא גופן בהקשר זה והוא “sein” (=להיות) שעליו ידובר בהמשך.

2. פעלים המסתיימים ב”ln” או “rn”

2) כאשר מדובר בפעלים ששם הפועל שלהם מסתיים ב- “ln” או “rn”, קורה דבר דומה וה- “n” מושמטת ובמקומה מגיעות הסיומות הרגילות אבל ה- “l” ו ה- “r” נשארות.
לדוגמה:

לאסוף  sammeln

ich                 sammle                          wir          sammeln

du                  sammelst                       ihr          sammelt

er/sie/es       sammelt                         sie          sammeln 

בגוף ראשון יחיד ה- “e” של גזע הפועל מושמטת.

3. פעלים שגזע הפועל שלהם מסתיים ב: t, d, chn, tn, fn, gn, tm

במקרים אלה נוסיף עוד “e” לגזע הפועל בגוף שני ושלישי יחליד וכן גוף שני רבים ורק אז את סיומת הגוף הרגילה.
דוגמא:

 rechnen  לחשב

du              rechnest                                      ihr   rechnet

er/sie/es    rechnet                                       sie    rechnen

4. פעלים חריגים

על אף מה שנאמר לפני ישנן קבוצות של פעלים בהן:
• בגוף שני וגוף שלישי יחיד: ה- “a” בגזע הפועל הופכת ל- ä 
• בגוף שני וגוף שלישי יחיד: ה- “e” בגזע הפועל הופכת ל- i 
• בגוף שני וגוף שלישי יחיד: ה- “e” בגזע הפועל הופכת ל- ie 
שימו לב! מדובר רק על גוף שני ושלישי יחיד
בגוף שני רבים אין שום שינוי

דוגמאות:

לנסועfahren  

ich             fahre                                         wir   fahren

du              fährst                                        ihr   fahrt

er/sie/es    fährt                                          sie  fahren

gebenלתת

ich            gebe                                            wir   geben

du             gibst                                           ihr    gebt

er/sie/es   gibt                                            sie     geben

Lesenלקרוא      

ich            lese                                               wir   lesen

du             liest                                              ihr    lest

er/sie/es   liest                                              sie    lesen

5. פעלים מיוחדים

בגרמנית יש מספר מצומצם של פעלים שהטייתם שונה מעט והשוני מתבטא בשינויים בגזע הפועל ו/או בסיומת ההטיה

  • — הפועל sein שמשמעותו “להיות”
  • — הפועל haben שמשמעותו “יש” (כמו have באנגלית)
  • — הפעלים המודאליים (פעלים המצביעים על אפשרות, יכולת, כדאיות, רשות או חובה)

ההטיה של הפועל sein

ich              bin                                            wir     sind

du               bist                                           ihr      seid

er/sie/es     ist                                             sie      sind 

*הסיומות נשארות אותו הדבר רק בגוף שני ושלישי יחיד. גזע הפועל משתנה לגמרי בכל הגופים.

ההטיה של הפועל haben

ich           habe                                               wir    haben

du            hast                                                ihr    habt

er/sie es   hat                                                 sie    haben 

*הסיומות נשארות אותו הדבר בכל הגופים רק גזע הפועל משתנה בגוף שני יחיד

שלילת הפועל נעשית בצורה הפשוטה ביותר בגרמנית.
פשוט מוסיפים את המילה nicht לאחר הפועל 
Ich schreibe —– ich schreibe nicht

לינגולרן הוא בית ספר אינטרנטי לשפות המדגיש את חשיבות הבנת הדקדוק כחלק אינטגרלי מלימוד השפה מתוך הכרה בכך שהוא הדבק המחבר בין המילים ליצירת משפט קוהרנטי ובעל משמעות.

לקריאה נוספת

כינויי גוף בגרמנית

זמן עבר בגרמנית

הדקדוק הגרמני – קשיים וטיפים ללמידתו

 זמן הווה בגרמנית


    *שדות חובה
    צרו קשר עם Lingolearn