הגייה גרמנית – מערכת הצלילים בגרמנית

מאת אתי דסקל, מורה לגרמנית בלינגולרן

תנועות (Vokale) – נחלקות בגרמנית לארוכות (lang) וקצרות (kurz)

Kurzes a

נהגית כ- אה (כלומר, פתח/קמץ)

Langes a

נהגית כ-אה ארוכה

Kurzes e

נהגית כ-אה עם סגול

Langes e

נהגית כ-אה עם סגול רק ארוכה

Kurzes i

נהגית כ-אי עם חיריק

Langes i

נהגית כ-אי עם חיריק רק ארוכה

Kurzes o

נהגית כ-או עם חולם

Langes o

נהגית כ-או עם חולם רק ארוכה

Kurzes u

נהגית כ-או עם שורוק

Langes u

נהגית כ-או עם שורוק רק ארוכה

Schwa

נהגית כ- אה (עם סגול)  עדינה מאד בסוף מילה

הגייה גרמנית

צירוף של שתי תנועות (Diphtonge)

ei und ai

ey und ay

צירופים אלו נהגים כ- איי

au

צירוף זה נהגה כ- א-או (ה- א הראשונה עם פתח)

eu und äu

צירופים אלו נהגים כ-אוי

תנועה הנמצאת בין שתי תנועות אחרות (Umlaute)

Kurzes ä

נהגית כ- אה עם סגול

*בעבר נהגתה תנועה זו כ-אה עם פה פתוח

Langes ä

נהגית כ-אה עם סגול רק ארוכה

Kurzes ö

כדי להגות צליל זה צריך לעגל את השפתיים ל- O רק שבמקום הצליל או עם חולם, מפיקים את הצליל אה עם סגול

Langes ö

שפתיים מעוגלות כאשר הצליל המופק הוא אה עם סגול רק ארוכה

Kurzes ü

כדי להגות צליל זה צריך לעגל את השפתיים ל- O רק שבמקום הצליל או עם חולם, מפיקים את הצליל אי עם חיריק

Langes ü

שפתייפ מעוגלות כאשר הצליל המופק הוא אי עם חיריק רק ארוכה

עיצורים (Konsonante)

b

נהגית בתחילת מילה או הברה כ-ב דגושה

בסוף מילה או נהרה נהגית כ- פ דגושה

ch

אם מופיעה לאחר התנועות a, o, u והדיפתונג au, נהגית ב-ח/כ רפה

אם מופיעה לפני S, נהגית כ- ק או כ דגושה

אם מופיעה אחרי התנועות e, i, ä, ö, ü,ei, eu, äu,  n, l, r, , נהגית כצליל רך בין ש ל- כ רפה. הצליל שמייצגת האות h במילה האנגליתhuge הוא הצליל שהכי דומה

ck

נהגית כ- כ דגושה/ק

d

בתחילת מילה או הברה נהגית כ- ד

בסוף מילה או הברה נהגית כ-ת

dt

נהגית כ-ת

f

נהגית כ- פ רפה

g

בתחילת מילה או הברה נהגית כ-ג

בסוף מילה או הברה נהגית ב-כ דגושה/ק

*אם לפניה בסוף המילה יש i, אז הוגים אותה כמו ch רכה

h

בתחילת מילה או הברה נהגית כ- ה

אם מופיעה מייד לאחר תנועה, אלא נושאת צליל עצמאי אלא משמשת להארכת התנועה

j

נהגית כ-י

k

נהגית כ-כ דגושה/ק

l

נהגית כ-ל

m

נהגית כ-מ

n

נהגית כ-נ

ng

נהגית באופן הבא: יש לקשת את הלשון כך שתיגע בחך העליון (היא נמצאת במנח זה כאשר הוגים את הצליל ק/ג) רק שבמקום ק/ג, מפיקים את הצליל נ. ניתן לבדוק אם ההגייה תקינה אם כאשר סוצמים את מעבר האוויר באף, ניתן להגות את הליל נכון

p

נהגית כ-פ דגושה

pf

צירוף זה נהגה כ-פ דגושה כשלאחריה פ רפה

qu

צירוף זה נהגה כ-קו (kva)

r

נהגית ב-ר

אם מופיע בסוף מילה אחרי תנועה (בדרך-כלל e), נהגית כ- ר חלשה מאד

s

אם אחריה בתחילת מילה או הברה יש t או p, נהגית כ-ש

אם אחריה בתחילת מילה או הברה יש תנועה, נהגית כ-ז

אם מופיעה בסוף מילה או הברה, נהגית כ-ס

ß/ss

נהגית ב-ס

אם מופיעה לאחר תנועה קצרה, נכתבת כ- ss ואם אחרי תנועה ארוכה או דיפתונג, נכתבת כ- ß

sch

נהגית כ-ש

t

נהגית כ-ת

v

מופיה במילים גרמניות רק בתחילת מילה או הברה ונהגית כ-פ רפה

w

נהגית כ-ו (כמו v באנגלית)

x

נהגית כ-קס (האות מופיעה רק במילים שמקורן אינו בגרמנית)

y

נהגית כ- ü (מופיעה רק במילים שמקורן אינו בגרמנית)

z

נהגית כ-צ

הגייה גרמנית


    *שדות חובה
    צרו קשר עם Lingolearn