Welcome to your Hebrew level test

Name
Email
.הילד __________גר ברחוב ביאליק
.אני לא הלכתי לבית הספר __________כי הייתי חולה
. ___________ קנה לי בבקשה מכונית בצבע
?איך __________לך
Translate the following sentence : החנויות בעיר הזאת גדולות
Translate the following sentence : אני לא מאמין לך
Translate the following sentence : ?האם החנות פתוחה היום
Translate the following sentence : המשרדים שלהם סגורים במהלך החג
Translate the following sentence : הקבוצה שלקחה את האליפות בשנה שעברה נכשלת השנה
Translate the following sentence : עוד כמה דקות יגיע האוטובוס


*שדות חובה

צרו קשר עם Lingolearn