Welcome to your Hebrew level test

Name
Email

.הילד __________גר ברחוב ביאליק

.אני לא הלכתי לבית הספר __________כי הייתי חולה

. ___________ קנה לי בבקשה מכונית בצבע

?איך __________לך

Translate the following sentence : החנויות בעיר הזאת גדולות

Translate the following sentence : אני לא מאמין לך

Translate the following sentence : ?האם החנות פתוחה היום

Translate the following sentence : המשרדים שלהם סגורים במהלך החג

Translate the following sentence : הקבוצה שלקחה את האליפות בשנה שעברה נכשלת השנה

Translate the following sentence : עוד כמה דקות יגיע האוטובוס*שדות חובה

צרו קשר עם Lingolearn