fbpx

פרק 34 – כַּמאן שְוַי תַחִיאת ותַהַאני – עוד ברכות בערבית מדוברת

פרק 33 – רַגֻ’ל, אִמְרַאַה וא(ל)שַיְטַן – גבר, אישה והשטן פרק 35: שוּ בִּנְקוּל, יִלעַן אַבּוכּ וִלא יִנעַל אַבּוכּ? ממש לא קללות בערבית


לימודי ערבית

בפרק הזה נרחיב בנושא הברכות השימושיות בערבית מדוברת שעסקנו בו בפרק הראשון של הפודקאסט.

נ.  סַלאם עלֵיכּם מֻסתַמַעין (א)לכִּראם. אנתו מענא בּפודקאסט עלא עיני ועלא ראסי  חלְקה 34.

שלום עליכם מאזינים יקרים אתם אתנו בפודקאסט עלא עיני ועלא ראסי, פרק 34.

א. בִּהאי (א)לחַלקה רח נכּמִל מַוְצ’וע א(ל)תַחיאת וא(ל)תַהַאני אִלְלי חכּינא ענו בּאלחלקה אלאולא ללפודקאסט.

בפרק הזה נמשיך את נושא הברכות והאיחולים שדברנו עליו בפרק הראשון של הפודקאסט.

נ. עַ-פִכּרה, דירו בּאלכּו ללפַרְק בּין תחיאת ותהאני.

 

מַתַלַן אלמֻצְטַלַח סלאם עליכּם הו תחיה ואלמצטלח מַבְּרוכּ הו תהניה.

דרך אגב, שימו לב להבדל בין “תחיאת” שזה ברכות לבין “תהאני” שזה איחולים.

 

למשל, הביטוי “סלאם עליכם”, שלום עליכם הוא ברכה, בעוד שהביטוי “מברוכּ”, כלומר מזל טוב,  הוא איחול. אני כאילו מאחלת לך שתהיה “מברוכּ”, כלומר מבורך.

א. רח נקרא חִואר קַציר ובּעדין נתרג’ם אלחואר כִּלמה בּכּלמה.

נקרא דיאלוג קצר ברצף בערבית ולאחר מכן נקרא אותו בצורה מבוקרת ונתרגם מילה מילה.

נ. הלו, מין מעי?

הלו, מי זה?

א. אהלן יא נידא, בּחכּי מעֶכּ אסמאעיל.

שלום נידא, מדבר אתך אישמעאל.

נ. מרחבּא יא אסמאעיל, כּיף חאלכּ?

שלום אישמעאל, מה שלומך?

א. אנא אלחמדוללה מְליח, ואנתִ כּיף חאלֶכּ?

השבח לאל אני בטוב, ואת, מה שלומך?

נ. אלחמדוללה מליחה, בּס תעבּאנה שוי.

השבח לאל אני בסדר, אבל קצת עייפה.

א. יעטיכּי אלעאפיה, מן שו תעבּאנה?

תהיי בריאה. ממה את עייפה?

נ. מריצ’ה, בּעיד עַנַכּ, מְרַשחַה.

חולה, שמחלתי תתרחק ממך, מצוננת.

א. סלאמתֶכּ, אַלף סלאמֶה עליכִּ.

תהיי בריאה, בריאות שלמה.

נ. אללה יִסַלְמַכּ.

שאלוהים יתן לך בריאות.

א. אה, כּמאן אִחנא קבִּל אֻסבּוע כֻּנא מְרשחין, בּס אליום אַחסן אלחמדוללה.

כן, גם אנחנו לפני שבוע היינו מצוננים, אבל היום יותר טוב תודה לאל.

נ. יאללה, אלחמדוללה עלא א(ל)סלאמה.

יאללה, השבח לאל על הבריאות.

א. בּס אנא חַ’איִף כְּתיר. עִנא עֻרֻס כּמאן יומין, וח’איף נִרג’ע ללמַרַצ’ לא סַמַח (א)ללה.

אבל אני מאד פוחד. יש לנו חתונה עוד יומיים ואני פוחד שנחזור להיות חולים חס וחלילה.

נ. עֻרֻס! יאללה, אלף מבּרוכּ. ערס מין?

חתונה! יאללה, אלף ברכות. חתונה של מי?

א. אלְלה יִבּארכּ פיכִּ, עֻרס אבּן עמי.

שאלוהים יברך אותך. חתונת בן דודי (מצד האבא).

נ. אבּן עמַכּ הדא יַלְלי אסתלם אלוַט’יפֶה (א)לגְ’דידה פי אלבַּלדיֶה? מַחט’וט’, יאללה מבּרוכּ עליה.

בן דודך, זה שקיבל את התפקיד החדש בעירייה? בר מזל, יאללה מזל טוב. (חט’=מזל)

א. לא, הדא אבּן עמי ואחד תאני. חכּיתלֶכּ ענו, מרתו תְופת קבּל סנה אללה ירחמהא.

לא, זה בן דוד אחר. סיפרתי לך עליו, זה שאישתו נפטרה לפני שנה שאלוהים ירחם עליה.

נ. אה, אללה יִרחמהא ויגְ’עַל מִתְ’ואהא אלג’נה.

אה, יאללה, שאלוהים ירחם עליה ומנוחתה עדן. (מילולית – אלוהים יהפוך את משכנה לגן עדן).

א. שכּרן, אללה יח’ליכִּ. עפכּרה, כּמאן בּנפס יום אלערס, עיד מילאדה.

תודה, שאלוהים ישמור עלייך. אגב, באותו יום של החתונה, יש לו גם יומולדת.

נ. מא אחלאה, יאללה עֻקבּאל אל 120 סנה. ערס ועיד מילאד… מבּרוכּ אלערס ואלעמר כּלו אנשאללה. וכיף תחצ’יראתכּ ללמֻנאסבּה?

איזה יופי, יאללה, עד 120. חתונה ויומולדת… מזל טוב על החתונה ושיהיו לו חיים ארוכים. ואיך ההכנות שלך לקראת האירוע?

א. תקריבּן אלכּל ג’אהז, שכּרן למרתי יללי חַצַ’רַת ואִהְתמת בּכּל שי, אללה יעטיהא אלעאפיה.

הכל מוכן כמעט, תודות לאישתי שהכינה וטיפלה בכל דבר, שאלוהים יברך אותה.

נ. ענג’ד מרתכּ אנסאנה לטיפה ג’דן ג’דן. אללה יח’לילכּ איאהא, סלם לי עליהא. ואנת שו בּתעמל? 

באמת שאישתך בן אדם נחמד מאד. שאלוהים ישמור לך עליה. תמסור לה ד”ש. ואתה, מה אתה עושה?

א. אנא אשתרית אלאואעי, ובּעד ענדי אלחלאקה.

אני קניתי את הבגדים ועדיין אני צריך להסתפר.

נ. אוקי, מבּרוכּ אלאוועי תהרי ותג’דד, ונעימאן.

אוקי, תתחדש על הבגדים והתספורת. (תהרי ותג’דד = שהבגדים יתבלו ותחיה לקנות חדשים.)

א. אללה יִבּארכּ פיכִּ, וינעַם עליכִּ, אללה יִסִעְדִכּ.

שאלוהים יברך אותך וישמח אותך.

נ. הדא אבּן עמַכּ, ענדו אולאד?

הבן דוד הזה שלך, יש לו ילדים?

א. טבּען, ענדו 3 אולאד אללה יח’ליהן.

כמובן, יש אצלו 3 ילדים, שאלוהים ישמור עליהם.

נ. מאשאאללה, 3 אולאד אללה יח’לילו איאהן ויתרבּו בּעזו.

בעזרת השם. שלושה ילדים- שאלוהים ישמור לו עליהם ושיתחנכו ממנו (=שיהיו לו חיים ארוכים בהם יחנך אותם-שיזכה לחנך אותם)

א. ואנתִ שו בּדכּ תעמלי אסא או ח’לאל אליום?

ומה את רוצה לעשות עכשיו או במהלך היום?

נ. אלצחיח מא ענדי אשי ח’אצ, אסא בּדי ארוח אתְעַ’דא, ובּעדהא אתריח שוי.

האמת שאין לי משהו חשוב לעשות. עכשיו אני הולכת לאכול ארוחת צהריים ואחרי זה אנוח קצת.

א. צחתֵין, צַחַה והַנַא עַ-קַלבֶּכּ.

בתיאבון. בריאות והנאה

נ. שכּרן ועקלבַּכּ, תפצ’ל תע’דא מענא.

תודה וגם לך, בוא תאכל אתנו.

א. עמאר, אנשאללה באלאַפראח.   

עמארה = בניין. שהבית יישאר בנוי עם האנשים שנמצאים בו. באלאַפְראח = בשמחות.

נ. שכּרן, יעטיכּ אלעאפיה.

תודה, תהיה בריא.

א. נידא לַחט’ה, שו ראיֶכּ נעמל חלקה ען אלתחיאת ואלתהאני בּאלבּודכּאסט תבּענא?

רגע, מה דעתך שנעשה פרק בפודקאסט שלנו על ברכות ואיחולים?

נ. אִנג’נית? לַא, לא, לא, מא בִּנפע הדא צעבּ כּתיר, ואלמסתמעין מא ענדהן צבּר להיכּ חלקה.

השתגעת? לא, לא, לא. זה לא יעבוד. זה קשה מאד ולמאזינים אין סבלנות לפרק כזה.

א. ואללה מעאכִּ חַק, ענדכּ נַט’רה.

ואללה, את צודקת. יש לך פרספקטיבה טובה.

נ. תִלמידְ’תַכּ.

אני תלמידה שלך.

א. שכּרן עלא תִ’קַתֶכּ ותקדירֶכּ.  

תודה על האמון שלך וההערכה שלך.

נ. עַפְוַן, מע א(ל)סלאמה, בּא(ל)תַוְפיק ללעֻרסאן.

בבקשה, להתראות. בהצלחה לזוג הטרי.

א. מע א(ל)סלאמה, בּאלנג’אח וא(ל)תופיק אלכּ, ואתמנאלֶכּ נהאר סעיד.

להתראות, בהצלחה לך ואני מאחל לך יום שמח.

נ. שכּרן מע א(ל)סלאמה ואלכּ כּמאן.

תודה, להתראות וגם לך.

א. לַחט’ה לחט’ה, מא חכּינא ען אלמַוְצ’וע אללי עשאנו אתצלת.

רגע, לא דברנו על הנושא שבגללו התקשרתי.

נ. יאללה אלמרה אלג’אי.

יאללה, בפעם הבאה.

א. טיבּ, עלא כּל חאל נְסית אלמוצ’וע אללי כּנת בּדי אחכּי ענו.

טוב, בכל מקרה שכחתי את הנושא שרציתי לדבר עליו.

 

 

 

 לחצו כאן לחזרה לעמוד הפודקאסט הראשי.

להאזנה לפרקים האחרונים

פרק 44: אלְתַחְ’ת בִּדו אלְמַריצ’. המיטה רוצה את החולה. التخت بده المريض

פרק 43: חַלְקַה בּונוס. פרק בונוס: מֻקאוַמֶה לַשוּ? התנגדות למה

פרק 42: פַכַּרִת אִנו אלְבּוליס יחִבְּסוכּ. חשבתי שהמטרה תעצור אותך

פרק 41: אלְחַלקה אִלְלי מַא כֻּנא בִּדנא נְסַויהא. הפרק שלא רצינו לעשות


לימודי ערבית


    *שדות חובה
    צרו קשר עם Lingolearn