סילבוס קורס ערבית מדוברת

קורס א’ (מתחילים) – 14 יחידות, 15 מצגות – מתאים ל-25-32 שיעורים (שיעור =שעה)

מטרת הקורס: הקניית כלים בסיסיים ראשונים לתקשורת אפקטיבית בערבית מדוברת

now arabic

יחידת לימוד

נושא דקדוקי/תחבירי

נושא כללי

1

·       אל’ א(ל)תעריף – ה’ הידיעה

·       אותיות שמש ואותיות ירח

·       אל’ א(ל)תעריף לפני אות שמש ולפני אות ירח (الدّرسالأول)

·       מילות יחס (פי, עלא, מן, אלא…)

·       ערבית ספרותית מול ערבית מדוברת

·       הלהגים בערבית המדוברת

·       הערבית “הפלסטינית”

·       תעתיק מקובל + הגייה נכונה

·       ברכות בערבית (צבאח אלח’יר, יעטיכ אלעאפיה, סלאם עליכם…)

2

·       כינויי הגוף (אנא, אנת, הו, אחנא…)

·       כינויי הרמז (האדא, האי/האדי, הדול)

·       כינויי השייכות (אבני, אבנכ, אבנו, אבנהן…)

·       מילות שאלה – (ליש, וין, אימתא, קדיש, מין, אי…)

·       מילות השלילה – (מש הון, מא בדיש, מא בדי, בדיש, לא….)

·       תרגול שיחות היכרות בערבית, כולל ביטויים של נימוס וברכות

·       תרגול שאילת שאלות ומתן תשובות

3

·       שמות עצם  – יחיד (כתאב), יחידה (סיארה), רבים (מעלמין), רבות (מעלמאת)– ריבוי רגיל(مصريين) וריבוי שבור(ביות, תלאמיד’, אפלאם, ארקאם)

·       רשמב”א – רבים שאינו מציין בני אדם (ביות כבירה, אנכסרת אלכביאת, ח’רבת א(ל)סיאראת)

·       המספרים בערבית (לספור עד מאה)

·       ימות השבוע (יום אלאחד, יום אלאתנין….)

·       קריאת שעון (א(ל)סעה תסעה וּנצ)

4

·       הבניינים בערבית – הסברכללי כולל דוגמאות (בניין 1 – רג’ע, כתב, בנין שני – פכר, בניין 8 – אשתרא…..)

·       הטיית הבניין הראשון –הסבר מפורט ותרגול

·       תרגול שיחת היכרות וברכות

·       תרגול שאלות ותשובות

5

·       אשר/ש (הו אלולד אלליקאל לי אנו הו אשטר מנכ)

·       הבניין השני (فعّل)

·       הבניין השלישי (فاعل)

·       תרגול שיחת טלפון (בין אבא ובן, אמא ובת, חברים…)

·       תרגול אינטנסיבי של אשר/ש (אללי / אנו )

6

·       הבניין הרביעי (افعل)

·       חזרה על 4 בניינים ראשונים

·       תרגול שיחה במסעדה

·       תרגול שיחה בבית מלון

7

·       הבניין החמישי (تفعّل)

·       הבניין השישי (تفاعل)

·       צורת הזוגי בערבית(בהקשר של איברי הגוף הזוגיים)

·       איברי הגוף

·       סימולציית שיחה עם רופא, אחות, רוקחת

8

·       הבניין השביעי (انفعل)

·       הבניין השמיני (افتعل)

·       אוצר מילים שקשור לבית, חדרים, ריהוט, מוצרי חשמל….

·       אוצר מילים שקשור למשפחה- הורים, ילדים, אחים, דודים…

9

·       הבניין העשירי (استفعل)

·       ניתוח 2 שירים בערבית (חביבי יא נור אלעין, תמאלי מעאכ…..)

10

·       חזרה על הבניינים והזמנים

·       אוצר מילים – בעלי חיים

·       אוצר מילים – צבעים (זכר ונקבה)

11

·       תארים בערבית (אלבית כביר, בנתי שאטרה…)

·       ערך היתרון (ביתי אכבר מן ביתכ)

·       ערך ההפלגה (ביתי אכבר בית פי אלחארה)

·       תרגול שיחה במונית

·       תרגול שיחה באוטובוס

·       תרגול שיחה במטוס

·       תרגול שיחה מלון

·       תרגול שיחה במסעדה

12

·       שימוש נכון ב: עמ (עמ אאכול אסא / עמ אאכול כל יום)

·       ראח (ראח אלעב פוטבול בכרה, ראח אשופכ כמאן אוסבוע)

·       ב’ של זמן הווה/עתיד(בארוח כל יום/בארוך בכרה)

·       בדי/לאזם + ערך התילוי(בדי ארוח, לאזם תוכול)

·       בחאג’ה (אנא בחאג’ה אאכול / אנא בחאג’ה לסיארה ג’דידה)

·       ניתוח מהדורת חדשות

·       אוצר מילים שקשור למזג אוויר

·       אוצר מילים שקשור לנושאים חברתיים ופוליטיים

13

·       שימוש בכאן בעבר ובעתיד(כאן בדי/כאן לאזם…ביכון לאזם ארוח….)

·       ניתוח שני סיפורים בערבית

·       אוצר מילים שקשור לפרטי לבוש (בנטלון, ג’קט, בלוזה…)

14

·       תרגול שלילת הפועל (מא באקדרש ארוח עלבית, מא אכלת אלבטאטה, מא בדי ארוח)

·       תרגול שיחה בין חברים שכוללת הבעת דעה, תוך כדי הקפדה על הגייה נכונה, שימוש במגוון גדול של אוצר מילים ושימוש נכון בכללי תחביר ודקדוק

 קורס ב’ (ביניים)– 12 יחידות, מתאים ל-18-28 שיעורים (שיעור =שעה)

מטרת הקורס: חיזוק הבסיס והעמקה והרחבה של הידע בערבית מדוברת. תרגול אינטנסיבי של שיחה כדי להגיע לרמת מיומנות הנדרשת לניהול שיחות בערבית במגוון רחב של נושאים.

יחידת לימוד

נושא דקדוקי/תחבירי

נושא כללי

1

·       הרחבה בנושא שמות עצם ברבים – לתת הרבה דוגמאות של ריבוי שבור (לפי תבניות – אפלאם, אקלאם, ארקאם….טלאב, כֻתאב….מדן, סחף…

·       שיחה בערבית על מטרות הקורס ותיאום ציפיות

2

·       הרחבה בנושא התואר –התאמה במין ובמספר חוץ מרשמב”א

·       הרחבה בנושא הבינוני הפועל (יחיד, יחידה, רבים, רבות) – סאכן, סאכנה, סאכנין, סאכנאת…. טאהר, טאהרה…

·       התלמיד כותב סיפור (בתעתיק) בנושא לפי בחירתו, מנתחים ומתקנים

·       התלמיד מתאר תמונה או חפץ באמצעות מילות תואר

3

·       הרחבה בנושא הזוגי(בנת-בנתין, ולד-ולדין….)

·       אוצר מילים שקשור לרגשות בערבית (זעלאן, רצ’יאן, מבסוט, חזין, נעסאן)

·       שיחה על רגשות בנושאים שונים (איך אני מרגיש כלפי הילדים שלי, כלפי הבוס שלי…)

4

·       הרחבה לגבי מספרים (עד 10 ואחרי 10) – (תלאת בנאת, תלאת ולאד, עשרין בנת, אחדעשר ולד)

·       הרחבה בנושא קריאת שעון (כולל רבע ל+ ורבע….)

·       תאריך בערבית (ח’מסה שהר)

·       תרגול הבעת דעה, בעד ונגד

·       ביטוי מפתח (בשכל עאם ובשכל ח’אס, באלאחרה, באלאסאס, בנסבה ל, חסב ראי)

5

·       אוצר מילים שקשור לבעלי מקצוע, שמות של מקצועות (נג’אר, מכאניכי, מואסרג’י, כנדארג’י….)

·       סימולציית ראיון עבודה בערבית

6

·       הרחבה לגבי השימוש בלאזם/בדי/ראח/עמ….

·       כתבית פוסט בפייסבוק

7

·       הרחבה לגבי “יש” – (מעי, אלי, ענדי – מעי מצארי, אלי/ענדי בית)

·       אטלע פוק / אטלע ברה / אנזל תחת

·       מסרונים בערבית (הרבה דוגמאות של אוצר מילים מתאים להודעות טקסט קצרות)

8

·       איאכ/איאה… – (בדי איאה, בדו איאכ…. )

·       קריאה של מתכון בישול בערבית (ייתכן שיהיה צורך שהמורה יקריא לתלמיד)

·       אוצר מילים שקשור לדת, מסורת, חגים (מוסלמים, נוצרים, דרוזים)….

9

·       הרחבה בנושא מילות יחס עם כינויי גוף –(ענדי, ענדכ, מעי, מעאכ…..)

·       סימולציה של התמקחות על מחירים בשוק (תנזיל, תח’פיצ’, ח’אסם)

10

·       תרגול הציווי ושלילת הציווי – (תעאל, רוח, כול, אשרב, אטלע, אנזל, מא תנזל, מא תנזלש….)

·       ניתוח 20 פתגמים בערבית

11

·       תרגול הטיית פעלים לפי זמנים, כולל ציווי

·       שיחה בה מנסים לשכנע מישהו לקנות מוצר מסוים, או להצטרף למועדון לקוחות, או להירשם לקורס….

12

·       רבים קיבוצי (עינב, מוז, בנדורה, ח’יאר – בדי בנדורה ואחדה/בדי קילו בנדורה)

·       צירופים יוצאי דופן(קטע נומרה, צ’רב טלפון,  מסכ ראס, אלחק מעכ, אלחק עליכ, עיב עליכ, יא עיב אלשום….)

·       שיחה על המצב החברתי והכלכלי בארץ

קורס ג’ (מתקדמים)– 10 יחידות, מתאים ל-20-25 שיעורים (שיעור =שעה)

מטרת הקורס: חיזוק, העמקה והרחבה של הידע בערבית מדוברת. תרגול אינטנסיבי של שיחות בנושאים בעלי גוון מקצועי ופרקטי.

1. ראיון עבודה בערבית
2. הכנה והצגת פרזנטציה בערבית בנושא מקצועי
3. סימולציה של שיחת משוב עם עובד בערבית
4. סימולציה של שיחה עם מנהל בערבית
5. ניתוח קטע ספרותי
6. ניתוח סורה מהקוראן (אלפאתחה למשל, לטעימה)
7. ניתוח חלק ממהדורת חדשות
8. ניתוח תכנית אירוח בנושא אקטואלי (למשל אלאתג’אה אלמעאכס)
9. שיחה בערבית על דמיון ושוני בין ערבית לעברית
10. שיחה בערבית על פני החברה הערבית במזה”ת בכלל ובישראל בפרט

כללי תעתיק בערבית מדוברת

האות בערבית

תעתיק עברי

האות בערבית

תעתיק עברי

ا

א

ض

צ’

ب

ב

ط

ט

ت

ת

ظ

ט’

ث

ת’

ع

ע

ج

ג’

غ

ע’

ح

ח

ف

פ

خ

ח’

ق

ק

د

ד

ك

כ

ذ

ד’

ل

ל

ر

ר

م

מ

ز

ז

ن

נ

س

ס

ه

ה

ش

ש

و

ו

ص

צ

ي

י

ניקוד ערבי

ניקוד עברי

ִ

זכרו:

אם יש אל (אל)תעריף לפני אות שמש, האות ל’ תהיה בסוגריים (למשל: א(ל)שבאכ) כי היא נכתבת אך לא נשמעת.

ֻ

ָ

ﹿ

.

.

now arabic

 לינגולרן הנו אתר לימוד שפות באינטרנט, המאפשר לכם לעשות קורס שפות למתחילים, או לשפר את מיומנויות השפה שלכם וללמוד שפות עם מורים מנוסים וחומרי לימוד מעולים, בכיתה וירטואלית מתקדמת המאפשרת תקשורה נוחה בין המורה לתלמיד


    *שדות חובה
    צרו קשר עם Lingolearn