תכנית לימודים קורס ערבית ספרותית

הקורס כולל 120 שעות לימוד המחולקות לשלוש רמות.

להלן הנושאים שיילמדו בכל שיעור. בנוסף לנושאים אלה, כל שיעור כולל מרכיבים רבים של תרגול וחזרה על חומר קודם.

now arabic

רמה א’ – 40 שעות לימוד

(עם התקדמות השיעורים ברמה זו, יתווספו לכל שיעור גם קטעי קריאה קצרים, המותאמים לחומר הנלמד עד אותו שיעור)

שיעור מספר

אורך השיעור

חומר לימוד

1

שעה וחצי

·        הקדמה על הקורס (יעדים, מטרות, מבנה)

·        הסבר על ערבית בכלל וערבית ספרותית בפרט

·        האותיות ب ن ي و ا

·        אלף המזה

2

שעה וחצי

·        התנועות (קצרות, ארוכות, שווה נח – סוכון, דגש חזק – שדה).

·        הספרות

3

שעה וחצי

·        האותיות ت ل

4

שעה וחצי

·        דרכי היידוע

·        ال הידיעה

5

שעה וחצי

·        האותיות د  ذ ر ى

·        נטיית הפועל בעבר – בניין ראשון יחיד

6

שעה וחצי

·        סדר המילים במשפט פעלי

7

שעה וחצי

·        האותיות م ك

·        נטיית הפועל בעבר – בניין ראשון רבים

8

שעה וחצי

·        התאמת הפועל לנושא

9

שעה וחצי

·        האות ه

·        אלף מקצורה ى

·        כינויי הקניין

10

שעה וחצי

·        כינויי הרמז (זה, זאת, ההוא, ההיא)

11

שעה וחצי

·        האותיות ف ق

·        משקלי הפועל בעבר בניין ראשון

12

שעה וחצי

·        נטיית מילות היחס (א) – امام, ل

13

שעה וחצי

·        האותיות  س ش ض ص

·        נטיית מילות היחס (ב) – في, الى , ب

14

שעה וחצי

·        השתנות הכינויים ه هم هن

·        כינויי הפועל (המושא)

15

שעה וחצי

·        שיעור חזרה ותרגול

16

שעה וחצי

·        האותיות ث ط ظ

·        אותיות השמש

17

שעה וחצי

·        האותיות ج ح خ

·        כינויי הגוף

18

שעה וחצי

·        נטיית הפועל בעתיד בניין ראשון

·        הניקוד הסופי – השם המיודע

19

שעה וחצי

·        האותיות غ ع

·        נטיית הפועל בציווי בניין ראשון

20

שעה וחצי

·        נטיית מילות היחס (ג) من عن

·        סדר האותיות הא”ב הערבי

21

שעה וחצי

·        תא מרבוטה – סימן הנקבה

·        קטגוריות של שמות ממין נקבה

22

שעה וחצי

·        ריבוי שאינו מציין בני אדם

·        תעתיק האותיות הערביות

23

שעה וחצי

·        כתיבת ההמזה

·        אלף ממדודה

·        משפט זיקה מיודע וכינויי הזיקה

24

שעה וחצי

·        משפט זיקה לא מיודע

·        כינויי הרמז – אלה, ההם

25

שעה וחצי

·        ששת השמות

·        תנועות העזר

26

שעה וחצי

·        י’ ההתייחסות

·        ימות השבוע

27

שעה אחת

·        סיכום רמה א’, תרגול וחזרה

·        מה מחכה לנו ברמה ב’

רמה ב’ – 40 שעות לימוד

(ברמה זו נשים דגש על הרחבה משמעותית של אוצר מילים באמצעות קריאת טקסטים מעולמות תוכן שונים שהולכים ומתגברים ברמת הקושי שלהם, כמו גם שיפור מיומנויות כתיבה)

שיעור מספר

אורך השיעור

חומר לימוד

1

שעה וחצי

·        הקדמה על הקורס (יעדים, מטרות, מבנה)

·        מה נלמד ברמה ב’?

·        מה למדנו ברמה א’ – תרגול וחזרה

2

שעה וחצי

·        קריאה מבוקרת של טקסט

·        תרגול כתיבת תשובות לשאלות

3

שעה וחצי

·        הניקוד הסופי – השם הבלתי מיודע

4

שעה וחצי

·        תיאור הפועל

5

שעה וחצי

·        הבינוני הפועל והבינוני הפעול בניין ראשון

6

שעה וחצי

·        הריבוי השבור

7

שעה וחצי

·        מחוסרי התנוין

8

שעה וחצי

·        הריבוי השלם

9

שעה וחצי

·        הריבוי השלם זכר

10

שעה וחצי

·        הריבוי השלם נקבה

11

שעה וחצי

·        המקור

12

שעה וחצי

·        תרגול וחזרה

13

שעה וחצי

·        תיאור מצב

14

שעה וחצי

·        הבניין השני

15

שעה וחצי

·        הבניין השני – המשך

16

שעה וחצי

·        שמות מספרי היסוד (1-10)

17

שעה וחצי

·        הבניין השלישי

18

שעה וחצי

·        הבניין השלישי – המשך

19

שעה וחצי

·        העתיד המקוצר

20

שעה וחצי

·        הבניין הרביעי

21

שעה וחצי

·        הבניין הרביעי – המשך

22

שעה וחצי

·        העתיד הנפתח

23

שעה וחצי

·        הבניין החמישי

24

שעה וחצי

·        הבניין החמישי-המשך

25

שעה וחצי

·        ان ואחיותיה

26

שעה וחצי

·        סימולציית מבחן על חומר שנלמד עד כה

27

שעה אחת

·        סיכום, חזרה ותרגול

·        מה מחכה לנו ברמה ג’

רמה ג’ – 40 שעות לימוד

(ברמה זו נשים דגש על הרחבה משמעותית של אוצר מילים באמצעות קריאת טקסטים מעולמות תוכן שונים שהולכים ומתגברים ברמת הקושי שלהם. נשחיז גם את המיומנויות הדרושות על מנת לענות בצורה מושכלת על שאלות במבחן הפטור)

שיעור מספר

אורך השיעור

חומר לימוד

1

שעה וחצי

·        הקדמה על הקורס (יעדים, מטרות, מבנה)

·        מה נלמד ברמה ג’?

·        מה למדנו ברמה ב’ – תרגול וחזרה

2

שעה וחצי

·        חזרה על הבניינים שנלמדו עד כה

3

שעה וחצי

·        הבניין השישי

4

שעה וחצי

·        הבניין השישי – המשך

5

שעה וחצי

·        המספר הסודר

6

שעה וחצי

·        הבניין השביעי

7

שעה וחצי

·        הבניין השביעי –המשך

8

שעה וחצי

·        הבניין השמיני

9

שעה וחצי

·        חילופי אותיות בבניין שמיני

10

שעה וחצי

·        הבניין העשירי

11

שעה וחצי

·        הבניין העשירי – המשך

12

שעה וחצי

·        חזרה על כל הבניינים

13

שעה וחצי

·        הזוגי בשם

14

שעה וחצי

·        הסביל

15

שעה וחצי

·        הזוגי בפועל

16

שעה וחצי

·        חזרה ותרגול

17

שעה וחצי

·        שימוש מושכל במילון

18

שעה וחצי

·        סימולציות

19

שעה וחצי

·        סימולציות

20

שעה וחצי

·        סימולציות

21

שעה וחצי

·        סימולציות

22

שעה וחצי

·        סימולציות

23

שעה וחצי

·        סימולציות

24

שעה וחצי

·        סימולציות

25

שעה וחצי

·        סימולציות

26

שעה וחצי

·        סימולציות

27

שעה אחת

·        סיכום

now arabic


לינגולרן הנו אתר לימוד שפות באינטרנט, המאפשר לכם לעשות קורס שפות למתחילים, או לשפר את מיומנויות השפה שלכם וללמוד שפות עם מורים מנוסים וחומרי לימוד מעולים, בכיתה וירטואלית מתקדמת המאפשרת תקשורה נוחה בין המורה לתלמיד    *שדות חובה
    צרו קשר עם Lingolearn