50 משפטים בערבית – מבוא לערבית מדוברת

אם החלטתם שאתם רוצים ללמוד ערבית מדוברת, קודם כל – סחתיין! למידת שפה חדשה היא לא משימה קלה, אבל היא בהחלט אפשרית, ואנחנו כאן כדי לעזור לכם עם הסיפתח. הכנו עבורכם מאמר עם 50 משפטים בערבית, לכל מני סיטואציות בחיים, כמו קניות, שיחות היכרות, ביקור במסעדה ואף בבית חולים. משפטים אלו הם, כמובן, רק קצה המזלג בכל הנוגע לערבית, אך הם יסייעו לכם בדיבור בחיי היום יום.

לפני שנצלול לתוך הערבית – כמה מילים עלינו. לינגולרן הוא בית ספר ללימוד ערבית עם מורים פרטיים. השיעורים מתקיימים בכיתה וירטואלית מתקדמת, בעזרת מיקרופון ומצלמת אינטרנט, עם חומרי לימוד מתקדמים. אתם רואים את המורה והוא אתכם, יש לוח וחומרי לימוד איכותיים. תוכלו להתמקד בדיוק במה שהכי קשה לכם, ולהגיע לרמה הכי גבוהה. לחצו כאן כדי להתחיל.

כל שיחה בשפה שזרה לנו, אפילו אם היא הפשוטה ביותר (“מה שלומך”, “נעים מאוד”), יכולה להראות מפחידה במיוחד. אפילו אם אנחנו יודעים את רוב המילים הבסיסיות שאנחנו רוצים להגיד, לפעמים לשים אותן בסדר הנכון לוקח זמן ומאמץ. לכן, מעבר ללמידת אוצר מילים, חשוב ללמוד משפטים בסיסיים בערבית, שאותם ניתן יהיה לשלוף בזמן שיחה. ממשפטים אלה גם תוכלו ללמוד איך להרכיב משפטים אחרים, וכך למידת השפה רק תגדל.

להלן רשימת 50 משפטים בערבית, עם סיטואציות שונות. כדי לא להכביד בשלב ההתחלתי של לימוד השפה, לא נקפיד על צורת כתיבה נכונה, אלא רק על צורת ההגייה בערבית (שניתן לקרוא בתעתיק עברי).

 now arabic

צפו בסירטון לדוגמא מתוך שיעור ערבית בלינגולרן:

משפטים בערבית – ברכות, נימוסין ושיחה בסיסית

להלן משפטים בערבית בהם תשתמשו בסיטואציות של היכרות ושיחות חולין:

תודה>בבקשה – שֻכּרַן > עַפְוַן

סלח לי, איפה השירותים – אִסְמַח לִי וֵין אלְחַמַאם

אין כאן שירותים במסעדה, אתה צריך לצאת מהמסעדה ותראה שירותים ציבוריים בצד ימין  – פִיש חַמַאם הֹון פִי אלְמַטְעַם, בִּדַכּ תִטְלַע מִן אלְמַטְעַם וּתְשוּף חַמַאם עֻמוּמי עַלַא אִידַכּ אלְיַמין

מה חדש (מה החדשות) חבר (דודי)? – שוּ אלְאַחְ’בַּאר יַא עַמִי?

אני יודע….חיים, השבח לאל הכל בסדר – אַנַא עַארֶף…. עַאיְשִין, אלְחַמְדוּ לִלַה כֻּל שִי תַמַאם

אני רוצה להגיד לך משהו / אני לא רוצה להגיד לך משהו – בִדִי אַקוּל לַכּ אִישִי / בִדִיש אקול לכּ אישי

דברייך לא מובנים, כלומר לא ברורים, אתה יכול לחזור עוד פעם – כַּלַאמַכּ מִש מַפְהוּם, יַעְני מִש וַאצֶ’ח, מֻמְכּן תְעיד מַרַה תַאנְיֶה?

מהיכן משפחתך במקור? מחיפה או מירושלים? – עֵילְתַכּ מִן וֵין בִאלְאַצֶל? מִן חֵיפַא וִלַא מִן אלְקֻדְס?

אני ערבי. אני גר בטירה במשולש ואני עובד כרופא נשים בבי”ח בילינסון – אַנא עַרַבּי. אַנַא סאכֵּן פִי א(ל)טִירֶה, פִי (א)לְמֻתַ’לַת’ ובַ(א)שְתְעֶ’ל דֹכּתוֹר נִסְוַאן פִי מֻסְתַשְפא בילינסון.

למה אתה מדבר (או את מדברת) עם הגבר הזה והוא לא מבני הכפר שלנו? – לֵיש בְּתִחְכּי מַעַ א(ל)זַלַמֶה וּהֻוֶ מִש מִן אַהְל בַּלַאדְנא?

דיברתי אתו כי רציתי להבין מאיפה הוא וקצת עליו ועל משפחתו (כלומר שאלתי אותו “מאיפה אתה”?) – חַכֵּית מַעֹו עַשַאן (כּאן/כֻּנְת) בִּדִי אַפְהַם מִן וֵינ הֻוֶ וּשְוַי עַנוֹ וּעַן עֵילתוֹ (יַעְני סַאַלְתוֹ “מִן וֵין אִנְתֶ”)

סלחי לי בתי, את מכאן? – אִסְמַחִי לִי יַא בִּנְתִי, אִנְתִי מִן הוֹן?

כן, אני גרה כאן. צריך עזרה? – אַה אַנַא סאכּנֶה הוֹן. בִּדַּכ מְסַאעַדֶה?

תוכלי להגיד לי היכן בית המוח’תאר? – מֻמְכִּן תְקוּלי לִי וֵין בֵּית אלְמֻחְ’תַאר?

מזמן אין אצלנו מוח’תאר, יש ראש עיר. אם אתה רוצה לדבר אתו, אתה צריך ללכת לבניין העירייה במרכז היישוב. – מִן זַמַאן פִיש עְנְנַא מֻחְ’תאר, פִי רַאִיס בַּלַדִיֶה. אִדַ’א בִּדַכּ תִחְכִּי מַעוֹ לַאזֶם תְרוּח עַלַא עַמַארֶת אלְבַּלַדִיֶה פִ י מַרְכַּז אלְבַּלאד

משפטים בערבית – בריאות ובתי חולים

להלן משפטים בערבית בהם תשתמשו בסיטואציות שונות בבית חולים:

תהיה בריא (יתן לך בריאות) – יַעַטיכּ אלְעַאפְיֶה / יעטיכּ אלְעַאפִי

תהיי בריאה – יַעַטיכּי אלְעַאפְיֶה

איפה המשרד של מנהל ביה”ח? – וֵין מַכְּתַבּ מֻדִיר אלְמֻסְתַשְפַא?

איפה בית המרקחת? – וֵין א(ל)סַידַלִיֶה?

מי הרופא האחראי כאן, כלומר מי הרופא הראשי? – מִין הֻוֶ א(ל)דֻכּתֹור אלְמַסְאוּל הֹון, יַעְני א(ל(דֻכּתֹור א(ל)רַאִיסִי?

דר. פריד הוא האחראי על המחלקה הזאת – דֻכּתֹור פַרִיד הֻוֶ אלְמַסְאוּל עַן הַדַא אלְקִסֶם (הַאלְקִסֶם)

כנס לחדר הטיפול(ים) וחכה עד שהאחות תראה אותך – פוּת עֻ’רְפֶת אלְעִלַאג’ וּאִסְתַנַא תַא תְשוּפַכּ אלְמֻמַרִצַ’ה

אל תכנס לחדר המיון/עזרה ראשונה לפני שאני אתן לך פתק מהרופא. (רכב אמבולנס) – מַא תְפוּת עֻ’רְפֶת אלאִסְעַאף קַבְּל מַא אַעַטִיכּ וַרַקַה מִן א(ל)דֻכּתֹור. (סַיַארַת אִסְעַאף)

הוא לא רוצה לבוא אתנו לחדר מיון, אבל אין אפשרות אחרת – מַא בִּדֹוש יִגִ’י מַעְנַא עַלַא עֻ’רְפֶ ת אלְאִסְעַאף, בַּס מַא פִיש אִמְכַּנִיֶה תַאנְיֶה

משפטים בערבית – אוכל ומסעדות

להלן משפטים בערבית בהם תשתמשו במסעדה ובית קפה:

בואו תאכל אתנו (ארוחת בוקר, צהריים, ערב) – תַעַאל אִפְטַר מַעַנַא (תְעַ’דַא, תְעַשַא)

מלצר, תן לי בבקשה (ברשותך) תפריט / חשבון –  גֶרְסֹון, לַוְ סַמַחְת (אַעְטִינִי) אלְמֶנְיּו / אלְחְסַאבּ

אם את יכולה (ברשותך) קפה בלי סוכר > בבקשה > תודה – לַוְ סַמַחְתִי קַהְוֶה בִּדוּן סֻכַּר > תְפַ צַ’ל > סַלַמְתַכּ

למה אתה שותה קפה ללא חלב וסוכר? – לֵיש (לֵיה) בְּתִשְרַבּ קַהְוֶה בִּדּון חַליבּ וּסֻכַּר?

אני שותה קפה ללא חלב וסוכר כי ככה אני אוהב את הקפה – בַּ(א)שְרַבּ קַהְוֶה בִּדוּן חַליבּ וּסֻכַּר עַשַאן הֵיכּ בַּחִבּ אלְקַהְוֶה

תיזהר, התה חם – דִיר בַּאלַכּ, א(ל)שַאי סֻחֻ’ן

תיזהרי הקפה חם – דִירִי בַּאלֶכּ, אלְקַהְוֶה סֻח’נֶה

היא רוצה סלט גדול ואני גם רוצה סלט גדול, אבל בלי בצל אם אפשר – בִּדְהַא סַלַטַה כְּבִירֶה וּבִדי כַּמַאן סַלַטַה כְּבִירֶה, בַּס בִּדון בַּצַל לַוְ סַמַחְת

מצטער, אין אצלנו בטטה – אַאסִף, פִיש עִנְנַא בַטַטַא חִלְוֶה

לא נורא, אקח תפוח אדמה (כלומר תפוח אדמה יספיק) – מַעַלֵיש, אַאחֻ ‘ד בַּטַטַה (יַעְני בַּטַטַה בִּתְכַּפי)

את רוצה לשתות משהו עם האוכל? – בִּדֶכּ תִשְרַבּי אִשִי מַעַ אלְאַכְּל?

רק מים קרים ברשותך – בַּס מַאי בַּארְדֶה לַוְ סַמַחְת

משפטים בערבית – נסיעות, כיוונים והוראות הגעה

להלן מספר משפטים בערבית בהם תשתמשו במהלך נסיעות:

ישר בצד ימין (על ידך הימנית) – דֻעְ’רִי עַלַא אִידַכּ אלְ יַמִין

ישר בצד שמאל – דֻעְ’רי עַלַא אִידַכּ א(ל)שְמאל

אנחנו רוצים לנסוע לחיפה או לירושלים? – בִדְנא נְסַאפֶר עַלַא חֵיפַא וִלַא עַלַא אלְקֻדְס?

איך הגעת לכאן בלי מכונית? – כִּיף וְסִלְת לַהוֹן בִּדוּן סַיַארַה?

הגעתי לכאן על אופניים – וְסִלְת לַהוֹן עַלַא אלְבֻּסֻקְלֵית

משפטים בערבית – לימודים ובית ספר

להלן מספר משפטים בערבית בהם תשתמשו בהקשר של לימודים ובית ספר:

עלה למעלה כדי לעזור לאחיך אחמד עם שיעורי הבית – אִטְלַע פוֹק עַשַ ן תְסַאעֶד אַח’וּכּ אַחְמַד מַעַ אלְוַזַאיֶפ

מי הוא התלמיד החדש בכיתה? – מִין הֻוֶ א(ל)טַאלֶבּ אלְגְ’דִיד פִ יצַפְנַא?

שמו מוחמד והוא מחברון – אִסְמוֹ מְחַמַד וּהֻוֶ מִן אלְחַ’לִיל

צא החוצה לפני שיהיו כאן בעיות – אִטְלַע בַּרַה קַבְּל מַא תְצִיר הֹון מַשַאכֶּל

המורה ידבר עם אם התלמיד אשר שבר את החלון אתמול – אלְמְעַלֶם רַח יִחְכִּי מַע אִמ א(ל)טַאלֶבּ אִלְלִי כַּסַר א(ל)שֻבַּאכּ אִמְבַּארֶח

הכותב כותב ספר על ספרים ישנים אשר היו בספרייה לפני 150 שנה – אלְכַּאתֶבּ עַם בִּכְתִּבּ כְּתאבּ עַן ּכֻּתֻבּ קַדִימֶה אִלְלִי כַּאנוּ פִי אלְמַכְּתַבֶּה קַבְּל מִאֶה וּחַ’מסין סִנֶה

משפטים בערבית – קניות

להלן מספר משפטים בערבית הקשורים לקניית בגדים:

כמה עולים המכנסיים השחורים? – קַדֵיש אלְבַּנְטַלוֹן אלְאַסְוַד?

75 שקל אבל בשבילך 54 שקל וקח את החולצה האדומה בחינם – חַ’מְסֶה וּסַבְּעִין שֵיקֶל בַס עַשַאנַכּ אַרְבַּע וּחַ’מְסִין שיקֶל וּחֻ’ד אלְבְּלוּזֶה אלְחַמְרַ אבִּבַּלאש

ולסיום – מחשבה על למידת ערבית

החברים היהודים אומרים שאני מדבר עברית יותר טוב מהם. על כל פנים מצופה ממני שאבין את יסודות החברה היהודית כאילו הייתי יהודי בעצמי. בסדר. אבל האם אני יכול לדרוש מהיהודים שידברו ערבית ויבינו את יסודות החברה הערבית?

אִלאַצְחאבֶּ אלְיַהוּד בִּיקוּלוּ אנֹו בַּאחכּי עִבּרִי אַחסַן מִנְהֹם. עַלַא כֻּל חַאל מַטלוּבּ מִנִי אִנֹו אפהַם אֻסוּל אלמֻג’תַמַע אליַהוּדי דַ’י כֻּנְת אַנא יַהוּדי בּנַפְסי. מַאשִי. בַּס הַל מֻמכִּן אִנֹו אטְלֹבּ מִן אליהוּד אנו יִחכּו עַרַבּי ויִפְהַמו אֻסוּל אלמֻגְ’תַמַע אלעַרבּי?

כאמור, זו הייתה רק טעימה מעולם הערבית המדוברת. אנו מקווים שהעשרנו את השפה שלכם ופתחנו לכם את התיאבון להמשך הלמידה. אם אתם מעוניינים ללמוד ערבית בצורה מסודרת ומובנית יותר, אתם מוזמנים לרכוש את אחד הקורסים שלנו בלינגולרן.

לקריאה נוספת

מוזיקה בערבית – סקירה קצרה של המוזיקה הערבית וכמה דוגמאות שכיף לשמוע!

הסדרה פאודה והקשר ללימודי ערבית מדוברת – מכורים לפאודה? היכנסו למאמר מעניין על הקשר שלה לקידום השפה הערבית המדוברת

לדבר ערבית עם השכנים – הגיע הזמן לדבר עם השכנים שלנו! מאמר על השפה הערבית והחשיבות הסביבתית


 לינגולרן הנו אתר לימוד ערבית באינטרנט, המאפשר לכם לעשות קורס ערבית למתחילים, או לשפר את מיומנויות הערבית שלכם וללמוד ערבית עם מורים מנוסים וחומרי לימוד מעולים, בכיתה וירטואלית מתקדמת המאפשרת תקשורה נוחה בין המורה לתלמיד.

 now arabic    *שדות חובה
    צרו קשר עם Lingolearn